Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarbristen slår hårt mot fritidshemmen i Höganäs

- Jag ser att många lärare är trötta och arbetar mer än vad de borde. De tar med sig arbete hem och ser framemot sportlovet bara några veckor in på den nya terminen, säger fritidspedagogen Anita Trulsson.

- Jag ser att många lärare är trötta och arbetar mer än vad de borde. De tar med sig arbete hem och ser framemot sportlovet bara några veckor in på den nya terminen, säger fritidspedagogen Anita Trulsson.

Under sina 35 år som fritidspedagog har Anita Trulsson hunnit se stora förändringar inom yrket. När hon började hade två personer hand om 15 barn, idag har en person ansvar för lika många barn. Ett problem som förstärks pågrund av den växande vikariebristen inom kommunen.

På tio år har den genomsnittliga elevgruppen på fritidshemmen växt från 31 till 41 elever. Skolverket rapporterar att utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser, vilket Lärarförbundet sen länge larmat om.

- Arbetsbelastningen har ökat på efterhand, och såväl planeringstiden som det pedagogiska arbetet får hela tiden skjutas åt sidan när det råder personalbrist, säger Anita Trulsson som idag delar sin tjänst som fritidspedagog med att vara ordförande i Lärarförbundet Höganäs.

Fritidshemmen drabbas hårdast av lärarbristen

De senaste två åren har lärarbristen blivit ett allt större problem inom Höganäs kommun. Att rekrytera lärare inom förskola samt i grund- och gymnasieämnena bild, musik, mattematik och naturvetenskap har blivit svårare. Men det är framförallt i inom fritidsverksamheten som problemet är som störst. En av orsakerna är att för få väljer att utbilda sig till fritidspedagoger och de tjänster som utlyses inom fritidshem tillsätts ofta av barnskötare, fritidsledare eller förskollärare.

Lönen samt de växande barngrupperna med ökad arbetsbelastning får även allt fler att söka sig till de kringliggande kommunerna, i hopp om bättre arbetsvillkor.

- Lönen lockar ofta över personer till våra grannkommuner, i förstahand Helsingborg och Engelholm. Framförallt är det den yngre generationen som väljer att flytta på sig och kan tänka sig att pendla för att få upp sin lön. Många lärare som arbetar i vår kommun är över 60 år, och de tjänster som efterlys är inga nyrekryteringar utan de handlar om att fylla upp någon annans plats, berättar Anita Trulsson.

Risk för att kvalitén i verksamheten försämras 

Lärarbristen får till följd att outbildad personal får göra tillfälliga inhopp. Vilket stjäl tid från den ordinarie personalen, som ständigt måste lära upp någon ny. Behovet och tidsbristen gör också att det många gånger inte är rätt person som tillsätts för uppdraget. 

- I Höganäs kan alla kommunala arbetsplatser anlita Kulla Bemanning vid behov av vikarier. Har man tur får man en utbildad vikarie, men ibland kan det vara yngre personer som ska prova på ett nytt yrke, och tyvärr händer det allt för ofta att man inte får någon vikarie alls. 

Skolresultaten i kommunen har än så länge inte försämrats, men Anita ser oroande på utvecklingen och menar att om inte rätt person tillsätts på rätt tjänst, kommer det snart att märkas skillnad. Föräldrar påpekar ibland utbytet av personal, och anser att det inte ger eleverna en röd tråd genom undervisningen. 

- Sjukskrivningarna bland lärarna i kommunen är inte så höga, men jag ser att många lärare är trötta och arbetar mer än vad de borde. De tar med sig arbete hem och ser framemot sportlovet bara några veckor in på den nya terminen. Lärarna vänder ut och in på sig själva och försöker att ge eleverna vad de behöver - men det är svårt. 

Lärarlönerna måste prioriteras i kommunen

- Löneförhandlingarna pågår nu och kommunen har som förslag att prioritera vissa yrkesgrupper inom skolan. Det handlar om att i förstahand få upp lönen för fritidspedagoger, förskollärare samt lärare inom ämnena, bild, musik, mattematik och naturvetenskap. Politikerna i Höganäs kan ibland ha svårt att se att vad som krävs för att lärarna ska få rätt förutsättningar. Men högre lön och minskad arbetsbelastning är nödvändiga åtgärder för att kunna behålla lärarna inom kommunen. 

  • Skapad 2015-04-08
Frågor & Svar