Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarbristen slår hårdast mot utsatta skolor - skillnader i andel behöriga ökar

Andelen behöriga lärare i socioekonomiskt svaga områden blir allt färre. Lärarförbundet kan idag med en dagsfärsk rapport, byggda på dagens siffror från Skolverket, visa hur den svenska skolan drar isär.

Lärarförbundet har gjort analys och ny körning av Skolverkets siffror om andel behöriga lärare som presenteras idag.

Kommunerna och de fristående skolhuvudmännen måste ta sitt ansvar för att rekrytera behöriga lärare till de skolor som behöver det allra mest.

Idag släppte Skolverket siffror om andel behöriga lärare i skolorna. Lärarförbundet kan nu visa hur andelen behöriga lärare är direkt relaterad till utbildningsnivå hos elevernas föräldrar. Ju fler barn till välutbildade föräldrar – desto fler behöriga lärare har skolan. Ju fler barn till föräldrar med låg utbildningsnivå – desto färre behöriga lärare har skolan.

"Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst"

I genomsnitt ökar andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne med 2,9 procent procentenheter för varje tio procentenheter som andelen elever med föräldrar med högskoleutbildning ökar. Om man jämför två skolor där andelen elever med högskoleutbildade föräldrar på den första är tio procent och på den andra 90 procent så är andelen behöriga lärare 23 procent högre.

- Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst. Allt annat är ett misslyckande och ett brott mot skollagens portalparagraf. Nu måste vi höja ambitionerna för svensk skola. Vi kan aldrig nöja oss förrän alla barn har samma chans att lyckas i skolan, oavsett vad deras föräldrar jobbar med eller har för utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Måste erbjuda likvärdig utbildning

I skollagen slås det fast att svensk skola ska erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever. Faktorer som socioekonomisk bakgrund eller boendeort ska aldrig vara avgörande för en elevs skolresultat.

En ny undersökning bland över 3000 av Lärarförbundets medlemmar som Ipsos genomfört visar att det också är på skolorna med störst behov och lägst andel behöriga lärare som också resurserna saknas. Var tredje lärare, 33 procent, på skolor med många elever vars föräldrar saknar högskolebehörighet uppger att deras resurser inte räcker till på långa vägar. Motsvarande siffra för lärare på socioekonomiskt starka skolor är 12 procent.

- Vi vet redan hur vi löser lärarbristen. Yrkets status måste höjas för att vi ska få köerna att ringla långa utanför lärarutbildningarna. Då krävs det högre lön, bättre arbetsvillkor och mer makt över yrket, säger Johanna Jaara Åstrand.


  • Skapad 2017-03-21
Frågor & Svar