Lärarförbundet
Bli medlem

”Lärarbristen och de stora elevgrupperna måste åtgärdas snarast!”

Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

”Fritidshemmet är en del av lösningen på världens bästa skola, men arbetsmiljön på många fritidshem är akut. Det är ett resursslöseri som politiker och huvudmän måste ta ansvar för”, säger Line Isaksson, ledamot i förbundsstyrelsen, när förbundet nu släppt en politisk plattform på området.

Hur ser situationen ut på landets fritidshem?

- Just nu är arbetsmiljön på många av landets fritidshem akut. Lärarbristen har drabbat fritidshemmen fruktansvärt. Det är ett resursslöseri som varje politiker och huvudman måste ta större ansvar för. Kompetensbristen och de stora elevgrupperna måste åtgärdas snarast, säger Line Isaksson.

- Skolverket, Skolinspektionen och Lärarförbundet har under långa tid påtalat de stora bristerna och de otillräckliga möjligheterna att genomföra en kvalitativ utbildning i fritidshemmen. Regeringen gjorde en liten ansträngning för att minska elevgruppernas storlek men i näst intill alla politiska reformer har fritidshemmet lämnats utanför.

Vad får det för konsekvenser att det ser ut så här?

- Utbildade lärare i fritidshem har ingen möjlighet att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner, frustrationen växer och det tillsammans med stress leder till sjukskrivningar.

- Idag lever vi i ett ständigt föränderligt samhälle med hög utvecklingstakt som vi måste rusta våra barn och ungdomar inför. Fritidshemmets undervisning kännetecknas av att utveckla icke-kognitiva förmågor – såsom samarbete, kreativitet, kommunikation, ansvar etc. - för framtidens medborgare.

- Fritidshemmet är en viktig del av lösningen för att få världens bästa skola. Men politiker och huvudman måste se potentialen och kvalitetssäkra fritidshemmets verksamhet på samma sätt som övriga skolan. Det är fritidshemmets särart som gör elevens utbildning komplett. Då måste lärare i fritidshem få förutsättningar att organisera verksamheten, genom bland annat hanterbara elevgrupper, utbildade kollegor, planering och utvecklingstid.

Vilka är de viktigaste frågorna att driva i den nya politiken? Varför?

- Vi måste arbeta med frågor både på kort och lång sikt. På kort sikt måste vi få ordning på arbetsmiljön och lön – då kommer fler unga bli intresserade av att läsa till yrket. På lång sikt måste vi se till att lärare i fritidshem ska vara en högskoleutbildning på avancerad nivå så som övriga lärarutbildningar är.

Vad hoppas du på från politikerna nationellt och lokalt nu?

- Jag hoppas på att man äntligen förstår vikten och värdet i undervisningen på fritidshemmet. Att hela elevens dag tas på allvar och att lärare i fritidshem självklart är en del av alla nationella satsningar som görs på lön, utveckling och arbetsmiljö.

Vad kommer legitimationskravet bidra med, innebära för verksamheterna?

- Det är en kvalitetssäkring för tredje person, i detta fall eleven. Det är bara utbildade lärare i fritidshem som kan ha en legitimation för undervisning i fritidshem och ansvara för undervisning.

Skulle du rekommendera unga att läsa till fritidshemslärare och varför?

- Ja det är fantastiskt att få vara en del i att följa elever i deras utveckling och få ta del av kulturen som finns runt barn och ungdomar.

Vad skulle dina 5 bästa tips till politiker vara för att förbättra fritidshemsverksamheten?

1) Minska elevgruppernas storlek och följ upp de satsningar som gjorts. 2) Tydligt agerande för att öka lärartätheten på fritidshemmen. 3) Se till att alla lärare i fritidshem har planering och utvecklingstid på sitt schema. 4) Fritidshemmen ska vara med i alla nationella satsningar. 5) Och öka antalet platser på lärarutbildningen.


Läs mer om rapporten om lärare i fritidshems arbetssituation och hur Lärarförbundets via sin politik vill skapa framtidens fritidshem.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar