Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarbristen får konsekvenser redan idag

Lärarförbundets rapport ”Sverige behöver fler lärare” visar att lärarbristen får allvarliga konsekvenser redan idag.

SCB spår sen tidigare att Sverige kommer sakna 65 000 lärare inom tio år.

-Lärarbristen är redan här och det går naturligtvis direkt ut över eleverna. Kunskap kommer inte av sig själv. Sverige behöver skickliga lärare om kunskapsresultaten ska höjas, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärare får inte rätt förutsättningar

Novus har på uppdrag av Lärarförbundet frågat lärare hur de påverkas av lärarbristen. Av de som anser sig påverkas av lärarbristen anger 7 av 10 att de inte får vikarie när de behöver det. 4 av 10 uppger att de har obehöriga kollegor och var tredje lärare arbetar på en skola där det finns vakanta tjänster.

-Konsekvenserna av lärarbristen blir större barn- och elevgrupper, fler obehöriga lärare och på sikt skadar det hela Sverige. Det är fantastiskt att vara lärare när man får rätt förutsättningar, tyvärr får lärarna inte det idag, säger Johanna Jaara Åstrand.

Svenska lärarlöner halkar efter

I rapporten finns också en jämförelse av lärares relativlöner i de nordiska länderna.

-Sveriges lärare har halkat efter lönemässigt jämfört med andra yrkesgrupper med likvärdig utbildning. Andra nordiska länder har värderat sina lärare högre. Nu är det hög tid för svenska politikerna att till fullo inse att man måste uppvärdera lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets 5 förslag för att hejda lärarbristen

Lärarbristen är ett faktum, men som tur är så går den att hejda. Det handlar om samlade insatser både på nationell och kommunal nivå, som tillsammans ser till att behålla kompetensen i skolan och locka unga till yrket.

  • Ha en samlad strategi och koll på läget.
  • Höj lönerna så de blir rekryterande.
  • Låt lärare vara lärare.
  • Ge bättre karriärmöjligheter.
  • Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling.

Ta del av alla uppgifter i rapporten "Sverige behöver fler lärare" i pdf-bilagan.

  • Skapad 2015-04-26
  • Uppdaterad 2015-04-26
Frågor & Svar