Lärarförbundet

Sverige behöver fler lärare!

Lärarbristen har tagit ett fast grepp om Skolsverige och påverkar hela samhället. Att komma tillrätta med lärarbristen borde stå högst upp på varje politikers att-göra-lista. Vi vet vad som behövs!

Lärarförbundet och SCB kunde våren 2015 varna för att lärarbristen förvärrats och beräknade att 65 000 lärare kommer att saknas 2025.

Sedan dess har 70 000 barn och ungdomar på flykt kommit till Sverige – vilket motsvarar två tredjedelar av en årskull. Nya bedömningar från utbildningsdepartementet visar nu att det kan saknas 60 000 lärare redan 2019.

Både lärarnas hälsa och elevernas resultat riskeras när lärare saknas. Dessutom påverkar lärarbristen hela samhället: För vem ska utbilda framtidens sjuksköterskor, ingenjörer och elektriker om det inte finns lärare?

Lärare är högvilt på arbetsmarknaden

Antalet lediga jobb sommaren 2016 var 22 procent fler än året före och lärare är högvilt på arbetsmarknaden. När en kollega saknas får det konsekvenser och många rektorer riskerar sitta med vakanta tjänster långt in på hösten.

Beslut om utökad matematikundervisning i årskurs 4-6 gör att lärarbehovet ökar med ytterligare 1 000 lärare, lärare som inte finns.

Antalet antagna till lärarutbildningarna efter första antagningen ligger kvar på samma nivå som förra läsåret. Enligt Universitetskanslerämbetet (UKÄ) behövs dock 8 000 fler examinerade varje år för att täcka behovet.

Det är även brist på skolledare och på lärarvikarier.

Beräkningar som TT har gjort visar att lärartätheten har försämrats något det senaste året.

Lärarbrist, dokumentation som äter arbetstid och arbetsuppgifter som bara tillåts bli fler är några orsaker till att arbetsbelastningen ökat.

Den årliga statistiken över pensionsavgångar bland lärare visade i september 2016 att 45 000 lärare kommer att gå i pension om tio år, störst är behovet av speciallärare.

Lokala exempel på lärarbristen

I exempelvis Jokkmokk har man inte lyckats få tag på något behörig lärare, i Lindesberg är hälften av de nyanställda behöriga och i Västerbotten är lärarbristen dubbelt så stor som för tre år sedan.

Mer måste hända!

#Viärlärare citatbild JJÅ

Dela Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrands citatbild på Facebook

Det behövs en rad åtgärder för att komma tillrätta med lärarbristen och rekrytera fler till läraryrket. Och framför allt måste alla skolarbetsgivare jobba hårt på att behålla kompetens i skolan med högre löner och avlastning.

Det finns 40 000 lärare som inte längre jobbar som lärare. Kommuner och fristående skolor borde göra allt för att locka tillbaka dem till skolans värld!

Vi vet att det som gör att studenter väljer bort läraryrket är lön och arbetsbelastning.

Samma skäl gör att lärare överväger att lämna yrket och torde också vara skälen som kan få de som redan lämnat att återvända.

Vi påverkar politiker

Lärarförbundet för löpande samtal med politiker på alla nivåer om lärarbristen, dess konsekvenser men också vilka lösningar vi ser. Vi har lyckats få ett snabbspår för nyanlända lärare, snabbare validering och fler karriärvägar. Men vi fortsätter att efterlysa de stora besluten!Det är först när både kommun och stat tar ett gemensamt och långsiktigt ansvar för lärarlönerna och övriga villkor som lärarna kan bli fler.

Var med och påverka

Använd hashtaggen #flerlärare när du skriver på Twitter och Instagram om lärarbristen.

Läs och sprid Lärarförbundets rapport ”Sverige behöver fler lärare”.

Dela gärna våra fem förslag på hur politikerna kan lösa lärarbristen.

Kommentarer:

Camilla
Camilla Larsson

Jag är sedan 11 år tillbaka förskollärare. Jag har funderat på att läsa vidare till F-3 men då blir det ytterligare 3,5 års utbildning. Alltså att börja om från början. Och det vill jag inte. Två års inläsning av sv,Ma,eng hade varit ok.

  • Skapad 2017-11-13 23:23

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här