Lärarförbundet
Bli medlem

Förskolans grupper minskar för långsamt - vi kräver politiskt fokus

Förskolans gruppstorlekar minskar något, visar Skolverkets årliga statistik, men minskningen går för långsamt. - Nu krävs fullt politiskt fokus på att göra yrket attraktivt: högre lön, minskad arbetsbelastning, fler karriärmöjligheter och bra förutsättningar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Skolverkets nya statistik om förskolan visar att elevgrupperna minskar något men att det är fortsatt långt till att uppfylla Skolverkets riktlinjer. Det genomsnittliga antalet barn per grupp var 2015 16, 7, jämfört med 16,9 året innan.

Riktlinjer måste bli verklighet

-Det är förstås bra att gruppstorlekarna minskar något, men i den här takten hinner flera årskullar av barn både börja och sluta i förskolan innan grupperna är nere på rimliga nivåer, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Skolverket beslutade i februari om nya riktlinjer för gruppstorlekar i förskolan, som Lärarförbundets medlemmar har jobbat för under lång tid.

- De insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla utbildningsinsatser, men det kommer krävas en hel del av politiker och huvudmän om Skolverkets riktlinjer ska bli verklighet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Gör förskolläraryrket attraktivt igen

Nästan var fjärde anställd personal, 24,8 procent, i landets förskolor saknar utbildning för arbete med barn. Endast fyra av tio har förskollärarexamen.

-Mindre grupper kräver fler förskollärare och dagens siffror visar tydligt att ekvationen inte går ihop. Nu krävs fullt politiskt fokus på att göra yrket attraktivt: högre lön, minskad arbetsbelastning, fler karriärmöjligheter och givetvis bra förutsättningar att ägna sig åt det pedagogiska uppdraget. Att det finns legitimerade förskollärare är avgörande för kvalitet och utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2016-04-12
Frågor & Svar