Lärarförbundet
Bli medlem

Längre arbetsdagar men lägre lön för svenska lärare i internationell jämförelse

I den internationella jämförelsen, Education at a glance 2016, sticker den svenska lärarkåren ut på flera sätt, både när det kommer till löner som halkar efter, bristen på unga lärare och framförallt när det kommer till arbetstid. Svenska lärare arbetar mycket mer än genomsnittet i andra länder.

Det är ingen nyhet att det finns flera svaga punkter inom den svenska lärarkåren. Enligt OECD:s rapport, Education at a glance 2016, arbetar svenska lärare betydligt mer än genomsnittet. Lärare i Sverige placerar sig långt över snittet. De 1 767 årsarbetstimmarna hör till de högsta, liksom antalet timmar lärarna ska befinna sig i skolan.

- Det mest alarmerande i rapporten är att svenska lärare arbetar mycket mer än genomsnittet. Samtidigt har vi egna undersökningar som visar att svenska lärare upplever att tiden inte alls räcker till för kärnuppgiften; att kvalitetssäkra undervisningen. Det är uppenbart att lärarna har för många andra åtaganden som slukar deras tid, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

"Svenska lärare drar ett tungt lass"

Enligt OECD betyder inte mer arbetstid hos svenska lärare, mer undervisningstimmar för svenska elever, tvärtom. Svenska grundskoleelever har 754 undervisningstimmar per år medan OECD-snittet ligger på 799 timmar i låg- och mellanstadiet och 915 timmar i högstadiet.

- Men det är tydligt att svenska lärare får dra ett tungt lass själva och att undervisningen alltför sällan kan befrämjas av utbyte mellan kollegor. Vår undersökning visar att lärare har i snitt 19 minuter planeringstid per lektion, och då ingår både förberedelser, efterarbete och rättning. Tiden att få utveckla undervisningen tillsammans med kollegor är på tok för knapp.

Brist på unga lärare i skolan

Rapporten visar också att Sverige hör till de länder med lägst andel lärare under 30 år, och högst andel 50-plussare. Situationen tros har förvärrats av att många lärare lämnar yrket för en annan karriär.

- Det är uppenbart att det krävs stora satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt för unga människor, vi har få unga lärare jämfört med andra länder. Här krävs framför allt höjda löner och bättre arbetsvillkor. Det är tydligt i OECDs granskning att de svenska lärarlönerna halkat efter i många år. Den senaste tiden har vi sett en mer positiv utveckling, och det är oerhört viktigt att den trenden håller i sig och och att alla huvudmän tar sitt ansvar i den frågan.

Löneutvecklingen har halkat efter

OECD pekar på att svenska lärare har en sämre löneutveckling än OECD som helhet. Ingångslönerna ligger visserligen lite högre än OECD-snittet för lärare, men efter tio år i yrket har lönerna sjunkit under snittet.

- Löneutvecklingen för lärare som har många år i yrket matchar inte andra länders. Vi har i Sverige idag tiotusentals utbildade lärare som arbetar i andra branschen, för att få duktiga lärare att vilja stanna kvar i yrket är det viktigt att de kan utvecklas och att lönen avspeglar kompetens och erfarenhet.

  • Skapad 2016-09-15
Frågor & Svar