Lärarförbundet
Bli medlem

Lång väntan på lärarlegitimation skapar oro

Nu går Skolverket ut med information om att lärare utan legitimation inte behöver sägas upp. Detta efter att flera arbetsgivare tolkat reglerna som att de måste säga upp tillsvidareanställda som inte fått sin yrkeslegitimation när övergångsreglerna upphör den 1 juli 2015.

Den senaste tiden har Skolverket fått samtal från ett stort antal lärare som är oroliga över att bli uppsagda om de inte får sin yrkeslegitimation innan den 1 juli i år. För att stilla oron går nu Skolverket ut med ett förtydligande: "Lärare utan yrkeslegitimation behöver inte sägas upp".

Lärare ska inte varar rädda för uppsägning

Även Lärarförbundet har fått signaler om att flera lärare känner oro inför att bli uppsagda om de inte får sin lärarlegitimation innan den 1 juli 2015.

- Jag vet att det har diskuterats mer i vissa kommuner, där arbetsgivare sagt att de måste säga upp lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Skolverket har på sin hemsida förtydligat att en behörig lärare mycket väl kan behålla sin fasta anställning i väntan på legitimation. De fall där en lärare skulle kunna sägas upp handlar snarare om att personen bedöms som olämplig eller inte har planer på att skaffa sig legitimation.

Tusentals lärare befaras stå utan legitimation

På grund av Skolverkets långa handläggningstider tros tusentals lärare stå utan legitimation den 1 juli. Svenska Dagbladet rapporterar att 22 000 lärare väntar på sin lärarlegitimation nu i januari. Ett problem som även slår hårt mot nyexaminerade lärare som får det svårare att komma ut på arbetsmarknaden utan en lärarlegitimation.

- Det är mycket beklagligt. Anledningen är att bedömningarna av examensbevisen är så tidskrävande och att reglerna ändrats så att det blivit än mer komplicerat då vi nu också ska bedöma yrkeserfarenhet, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket till Svenska Dagbladet.

TV: Väntan på lärarleg ska inte påverka din lön

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här