Lärarförbundet
Bli medlem

Lagen om diskriminering är väldigt fyrkantig

Sally Gordon, regionombudsman på Lärarförbundet, arbetar med diskrimineringsfrågor.

Sally Gordon, regionombudsman på Lärarförbundet, arbetar med diskrimineringsfrågor.

En viktig del i ditt medlemsskap i Lärarförbundet är att du kan få hjälp om du hamnar i knipa. Känner du dig diskriminerad i arbetslivet så kontakta din avdelning så kan de hjälpa dig vidare.

Kan man vara svensklärare om man pratar svenska med brytning? Är det dumt att bli gravid när man har vikariat? Är det rätt att säga upp någon bara för att den tillhör Livets ord?

Det här är frågor som Sally Gordon, regionombudsman på Lärarförbundet i Stockholm arbetar med.

Om du som medlem upplever att du utsatts för diskriminering i arbetslivet, ska du ta kontakt med din avdelning som i sin tur tar hjälp av regionkontoret.

Diskrimineringslagen

Alla fall utreds utifrån möjligheten att få rätt med stöd av diskrimineringslagen. Diskriminering handlar ofta om värderingar och det kan ibland vara svårt att hävda att det varit ett brott.

– Men känslan hos den som hör av sig kan man aldrig ta ifrån en person. Jag brukar säga att du kan ha rätt, men det är inte säkert att du får rätt, säger Sally Gordon, som förklarar juridiken som väldigt fyrkantig.

Under utredningen ställer man frågor, kontaktar den andra parten och tar in underlag som kan ge en bild över vad som hänt. Det gäller att utreda om det som hänt har stöd i lagen.

Förhandling

– Om vi anser att vi kan göra antagligt att det skett en diskriminering, påkallar vi en lokal tvisteförhandling. Om det finns underlag att fortsätta processen efter det kan det ta väldigt lång tid, säger Sally Gordon.

Om parterna är väldigt långt ifrån varandra får man överväga att begära en central förhandling. För central förhandling krävs dock att arbetsgivaren har kollektivavtal.

Finns inte det måste man fatta beslut om att stämma till domstol, men då tar juristerna vid kansliet i Stockholm över.

Vanligt med förlikning

Det vanligaste är dock att man gör upp genom förlikning, vilket betyder att parterna gör upp innan fallet tas upp i domstol.

– Det innebär att parterna enas om att lösa tvisten med en summa pengar eller något annat som kan kompensera skadan som skett, säger Sally Gordon.

Det händer ibland att det kommer fram uppgifter under tvistens gång som innebär att förbundet inte kan driva vidare frågan. Det är när man helt enkelt inte längre kan bevisa att det föreligger en grund för påståendet om diskriminering. Då får Lärarförbundet lägga ner utredningen.

Medlemmen kan då vända sig till DO, som genom en egen utredning, avgör om den ser annorlunda på saken.

  • Skapad 2014-03-13
Frågor & Svar