Lärarförbundet
Bli medlem

Lagen om anställningsskydd, LAS

En situation som kan vara särskilt komplicerad och föranleda många frågor är om man utsätts för omorganisation, varsel och kanske uppsägning.

En medlem som riskerar att bli, eller som är, arbetslös har rätt att få den information som hon frågar efter. Om det är frågor som rör lagen om anställningsskydd, till exempel omplaceringar och turordningsregler, ska du alltid vända dig till din avdelningsstyrelse.

Det är viktigt att styrelsen får vetskap om vad som sker ute på arbetsplatserna och att enskilda medlemmars rättigheter tas tillvara på rätt sätt.

Den 1 maj 2016 förändrades LAS, och öppnade för flera vägar från tillfällig till fast anställning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här