Lärarförbundet
Bli medlem

Fackligt inflytande på arbetsplatsen - FIA

Det här är en kurs för dig som vill gå vidare efter en grundläggande utbildning för ombud. Målet med Lärarförbundets fackliga arbete på arbetsplatserna är att förbättra medlemmarnas villkor och skapa goda förutsättningar för att nå målen för verksamheten.

Fackligt inflytande på arbetsplatsen är en utbildning för erfarna ombud med uppgifter inom samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen ger också ombudet kunskap om Lärarförbundets förväntningar på ombudet när det gäller att utveckla det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla sin strategiska kompetens, sin ombudsroll samt få kunskap om lagar och avtal.


Följande moment ingår i kursen:

- Vägar till fackligt och professionellt inflytande – förutsättningar i lagar och avtal
- Samverkan med arbetsgivaren och andra fackliga organisationer. - Samverkan på din arbetsplats - Kollektivavtal som stöd i din vardag. - Hemuppgift som genomförs på den egna arbetsplatsen och som syftar till att arbeta med ett konkret förbättringsområde tillsammans med med­lemmarna och i samverkan med arbetsgivaren.


Kursen omfattar totalt 4 dagar. Samtidigt med utbildningen så genomför du en "Arbetsplatsdialog" på din arbetsplats. Du får stöd i detta arbete under kursen.

In nuläget genomförs den online.

Se aktuella tillfällen som nu är inplanerade


Kontaktperson: Maria Karlsson


  • Skapad 2014-11-15
  • Uppdaterad 2021-12-08
Frågor & Svar