Lärarförbundet
Bli medlem

Kulturskolans verksamhet ska vara till för alla

Frågan om att bedriva kulturskoleundervisning på skoltid är ständigt aktuell.

Nu har Gislavedsfallet (https://www.mynewsdesk.com/se/lararforbundet/press...) fått uppmärksamhet igen på grund av att många andra kulturskolor påverkats av Skolinspektionens beslut. Det är Lärarförbundets uppfattning att det måste vara möjligt att erbjuda musik- och kulturskoleundervisning i anslutning till skoldagen.

Att hitta former för samverkan mellan grundskolan och kulturskolan är särskilt viktigt i glesbygdskommuner där det kanske bara går en skolskjuts hem per dag. Ges inte eleverna möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet i anslutning till skoldagen kommer färre ha möjlighet att delta. Deltagande kommer dessutom vara avhängigt elevens föräldrars möjlighet att skjutsa fram och tillbaka. Det är inte en kulturskoleverksamhet för alla.

En ytterligare problematik rör kulturskollärarnas villkor. Många av våra medlemmar har delade arbetsdagar under en normal arbetsvecka (dvs. oavlönad tid mellan två arbetspass). Det är även vanligt att man har flera olika anställningar. Att undervisa under kvällstid riskerar att komplicera det ytterligare. Ett gott samarbete med grund- och gymnasieskolan och väl förankrade rutiner som gör att undervisning erbjuds i anslutning till skoldagen är ett sätt att minska kvällsarbetet i någon utsträckning.Omotiverade hinder för samverkan med skolväsendet måste undanröjas. Arbetet måste också organiseras på ett sådant sätt att alla som vill har möjlighet till en heltidstjänst.

Kulturskolans samverkan med skolväsendet fyller en viktig funktion för både likvärdighet och integration. Det har också konstaterats i jämlikhetskommissionens senaste rapport. Estetiska lärprocesser och samarbeten förenar och bygger broar mellan elever. Kulturskolan erbjuder nya synsätt och skapar gemenskap och förståelse.

  • Skapad 2020-12-07
  • Uppdaterad 2020-12-07
Frågor & Svar