Lärarförbundet
Bli medlem

Kulturskolan drabbas hårt av nedskärningsvågen

​Det sveper en besparingsvåg över Sveriges kommuner - en besparingsvåg som slår hårt mot kulturskolan.

Fyra av tio kulturskolor uppskattar att de kommer få minskade resurser de närmaste fyra åren, visa en rapport från Kulturskolerådet. Det är en oroväckande ökning i jämförelse med 2018 då mindre än en av tio förväntade sig minskade resurser.

Neddragningarna slår direkt mot ungas möjlighet att ta del av kulturskolans undervisning. De senaste årens positiva utveckling för att nå fler och bredare riskerar att avstanna och likvärdigheten försämras. För kulturskolans lärare kommer det tveklöst att leda till ökad arbetsbelastning och försämringar av en redan diskutabel arbetsmiljö. Lärarnas löneutveckling riskerar att än en gång få stå tillbaka och framtida kompetensförsörjning äventyras.

– Lågkonjunktur syns först i kulturskolan. Så var det under 90-talets ekonomiska kris och nu är vi på väg dit igen. Arbetsmiljön på landets kulturskolor är alarmerande; ökat antal elever, ökad administration och ökat kvällsarbete. Det är oacceptabelt att skära ner ytterligare i en verksamhet som redan får stryka på foten. Säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Siffror från Kulturskolecentrum visar samtidigt att fler kommuner än tidigare erbjuder kulturskoleverksamhet idag, och att resurserna till kulturskolan ökat. Det beror delvis på att det finns ett statligt stöd till kulturskolan. Men stödet är inte tillräckligt. Kulturskolerådets rapport visar att det föreligger nedläggningshot av kulturskolan i 14 kommuner. Antalet har dubblats sedan förra året.

– Vi vill ha på plats en nationell reglering som ålägger kommunerna att erbjuda kulturskola. Att alla barn och unga erbjuds undervisning i en kulturskola med hög kvalitet är en fråga om likvärdighet. Kulturskolan är oumbärlig för Sverige som kulturnation. Det svenska musikundret har dessutom sitt ursprung i att barn och unga har fått tillgång till kulturskola, säger Johanna.

I Lärarförbundets politik för Kulturskolan tar vi ställning för kulturskolan och visar på lösningar som syftar till att stärka kulturskolan både på kort sikt men också på längre sikt ur ett mer visionärt perspektiv. Den betydande funktion som kulturskolan de facto redan fyller måste synliggöras och vidareutvecklas.

  • Skapad 2019-12-20
  • Uppdaterad 2019-12-20
Frågor & Svar