Lärarförbundet
Bli medlem

Kreativ coronalösning på Katedralskolan i Skara

På fordonsprogrammet på Katedralskolan i Skara så lyfte fordonslärarna sin oro över övningskörningen nu när höstterminen skulle igång. Lärarförbundets ombud tog tag i det och pratade med rektor och nu har man diskuterat sig fram till en lösning som lärarna är nöjda med!

Cathrine Knapasjö är ombud för Lärarförbundet på gymnasieskolan Katedralskolan i Skara och berättar att fordonslärarna, som arbetar på fordonsprogrammet på skolan, lyfte sin oro över övningskörningen med eleverna nu under coronahösten. Efter ett gott exempel på samverkan med arbetsgivaren så har nu en lösning kommit på plats där en plexiglasskiva kan sättas upp mellan eleven och läraren.

Här är Cathrines redogörelse för hur hon gick tillväga för att få lösningen på plats:

Som ombud för Lärarförbundet tog jag kontakt med vår avdelningsordförande Mari Velander för att höra om det fanns några allmänna råd kring hur man ska coronaanpassa vad gäller personbilarna på Fordonsprogrammet. Mari tog då kontakt med regionala kontoret för att höra. Vi fick då till oss detta:

"Hej

Gjorde en liten sökning på vad som går att hitta på nätet när det gäller att Corona säkra körkortsundervisning.

Följande hittade jag på Sveriges trafikutbildares riksförbunds STR webbsida om det kan vara till någon hjälp.

  • rengöra bilen invändigt med sprit efter varje elev
  • inte låta eleven blåsa i alkomätaren
  • öka städningen på ytor inne på trafikskolan
  • aktivt uppmana elever att stanna hemma om man är minsta lilla krasslig
  • se över sina avbokningsvillkor (hör med respektive trafikskola vad som gäller)
  • ta emot färre elever för att kunna sitta glesare vid till exempelvis vid riskutbildning, introduktionsutbildning och teoriutbildningar. I vissa fall erbjuds teoriutbildningen via webben genom videomöten."

Utifrån detta tog jag en kontakt med ansvarig rektor och han berättade att om det var så att lärarna önskade, så var det bara att göra som de hade gjort tidigare under vårterminen med lastbilarna, att sätta in plexiglas mellan eleven och läraren även i personbilarna. Detta var inga som helst bekymmer utan helt ok för att lärarna skulle känna sig trygga. Lärarna har sedan inte gjort detta för de känner sig trygga med det arbetssättet som de har men de vet att om deras känsla skulle ändras så är det ok från ledningens sida att lämna in personbilarna och fixa.

Lärarförbundet informerar

Exemplet belyser vikten av att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs nära verksamheten. Det är så många skiftande situationer som lärare möter och varje situation måste ha en egen riskbedömning.

Vilka risker ser vi i just vår verksamhet? Här gällde frågan körkortsverksamheten på ett fordonsprogram utifrån ett smittskyddsperspektiv. Lärare sitter nära en elev i ett slutet rum som kupén i en bil är. Smitta sprids främst som droppsmitta vid hosta, nysning eller utandning. Normalt säkerhetsavstånd är 1,5 -2 m.

Det finns därmed en risk för smittspridning. Ombudet gjorde mycket klokt i att undersöka hur andra gjort. De fick då en åtgärdslista som var utformad just utifrån körkortsundervisning.

Att Lärarförbundet tillsammans med arbetsgivaren kunde snabbt komma överens om att vid enskildas önskemål kunna installera skyddsutrustning är ett resultat av gott samarbete i skyddsfrågorna. Det bådar också gott inför att snabbt utöka säkerheten om smittskyddsläget i samhället försämras. Vi vill också lyfta vikten att dokumentera och följa upp riskbedömningen.

  • Skapad 2020-10-21
Frågor & Svar