Lärarförbundet
Bli medlem

Krav på lärarlegitimation – ger inte arbetsgivaren rätt att varsla

Lärare i Lidköping har varslats om uppsägning, då de saknar lärarlegitimation. Enligt skollagen får bara legitimerade lärare själva ansvara för undervisningen och sätta betyg från den 1 juli 2015. Undantagsbestämmelser i skollagen ger dock arbetsgivare chans att behålla alla lärare i undervisningen.

I förra veckan kom beskedet att 16 lärare i Lidköpings kommun riskerar att behöva gå, eftersom de påstods sakna lärarlegitimation. Bakgrunden till agerandet beror på den regeländring som införs för lärare och förskollärare från den 1 juli i år.

Regeländringen innebär att en lärare som saknar legitimation inte få ansvara för undervisningen och fatta beslut om betyg själv. Vid betygssättningen ska alltid en legitimerad kollega delta. Detta gäller verksamheter där lärarlegitimation krävs enligt skollagen. Avsaknaden av legitimation innebär dock inte att arbetsgivaren utan vidare har rätt att säga upp en lärare.

Beslutet om uppsägning är förhastat

I mitten av april varslade Lidköpings kommun 16 av de 735 tillsvidareanställda lärarna om uppsägning. Lärarförbundet hävdar att agerande är förhastat. Skolverket har även gått ut med information om att behörig lärare mycket väl kan behålla sin fasta anställning. De fall där en lärare skulle kunna sägas upp handlar snarare om att personen bedöms som olämplig.

- Vår uppfattning är att skollagen och dess bestämmelser om lärarlegitimationen inte i sig utgör grund för att säga upp en lärare. Kommunen måste först göra en noggrann individuell bedömning av varje lärares legitimationsstatus och kvalifikationer. Först därefter går det att avgöra om det finns arbetsbrist och saklig grund för uppsägning enligt lagen om anställningsskydd, säger ­förbundsjurist Rikard Hultman till Lärarnas tidning.

Långa väntan på lärarlegitimation

På grund av Skolverkets långa handläggningstider tros tusentals lärare stå utan legitimation den 1 juli. Uppe emot 20 000 lärare och förskollärare väntar på att Skolverket ska handlägga deras ansökningar, väntetiden ligger på mellan nio till tolv månader. Ett problem som även slår hårt mot nyexaminerade lärare som får det svårare att komma ut på arbetsmarknaden utan en lärarlegitimation.

Hur ser Lärarförbundet på situationen?

Förbundsjurist, Rikard Hultman svarar på frågor:

 • Varför agerar Lidköpingskommun på detta sätt och varslar 16 lärare?Lärarförbundet har ingen insyn i vad som ligger bakom arbetsgivarens agerande, men det är inte uteslutet att arbetsgivaren missuppfattat reglerna i skollagen.
 • Bör lärare som saknar lärarlegitimation varar oroliga över att bli av med sitt jobb?
  Inte generellt, dock är Lärarförbundets rekommendation att lärare bör göra de kompletteringar som behövs för att erhålla lärarlegitimation.
 • Hur ska man gå tillväga om man drabbas av uppsägning?
  Läraren bör genast kontakta Lärarförbundets lokalavdelning för att få hjälp.
 • Skolverket har tidigare gått ut med informationen att behöriga lärare mycket väl kan behålla sin fasta anställning i väntan på legitimation – gäller det fortfarande?
  Lärarförbundet delar Skolverkets uppfattning och anser att skollagens regler om legitimation inte i sig utgör någon grund för uppsägning av icke legitimerade lärare.
 • Vart kan man vända sig om man har fler frågor?
  Kontakta din lokalavdelning i första hand, annars går det bra att vända sig till Lärarförbundets medlemsservice.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här