Lärarförbundet
Bli medlem

Krav på introduktionsår för legitimation slopas

- Nu kan vi på samma villkor som alla andra lärare söka jobb, säger Tomas Selin.

- Nu kan vi på samma villkor som alla andra lärare söka jobb, säger Tomas Selin.

Introduktionsåret blir kvar, men det är inte längre ett krav för att få söka lärarlegitimation. Förslaget kommer från regeringen och ska, om det röstas igenom, börja gälla 1 juli 2014.

- Det är bra att regeringen nu förändrar reglerna kring introduktionsåret och gör så att lärarstudenter kan söka lärarlegitimation direkt vid examen, säger Tomas Selin, ordförande för Lärarförbundet student.

Förslaget innebär att kravet att man ska ha läst ett introduktionsår för att få söka lärarlegitimation försvinner. Däremot behålls introduktionsperioden.

Alla ska få en mentor

Det skrivs in i skollagen att arbetsgivarna är ansvariga för att alla nya lärare får en introduktionsperiod med en legitimerad mentor. Dessutom ska rektorn eller förskolechefen se till att det finns en plan för den nya lärarens introduktionsperiod.

Bra att problematiken uppmärksammats

Lärarförbundet student har tidigare sett hur introduktionsåret, i stället för att bli en bra introduktion till yrket, blev ett hinder för många nya lärare på arbetsmarknaden. Genom att lyfta upp den här problematiken i debattartiklar och med politiker har Lärarförbundet student fått regeringen att inse problematiken.

Dessutom samlades i juni 2013 regeringen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund kring 10 förändringar som ska rädda den svenska skolan. En av dessa berörde just introduktionsåret.

Legitimation ska ske vid examen

- Vi menar att man måste garantera att lärarutbildningen håller så god kvalitet att vi lärarstudenter kan legitimeras vid examen. Gör den inte det är det inte vi studenter som ska straffas, säger Tomas Selin, som är nöjd med att regeringen nu ändrat sig kring introduktionsåret.

Söka jobb på samma villkor

- Det gäller nu att arbeta tillsammans för att se till att alla får det introduktionsår de har rätt till. Vi kan i på samma villkor som andra lärare söka de jobb som finns tillgängliga, och dessutom har vi rätt till stöd för utveckling under det första året i arbetet, säger Tomas Selin.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här