Lärarförbundet
Bli medlem

Styrelsen vill att Lärarförbundet blir ett professionsförbund

Nu hoppas Johanna Jaara Åstrand och resten av förbundsstyrelsen att så många som möjligt svarar på deras remiss

Nu hoppas Johanna Jaara Åstrand och resten av förbundsstyrelsen att så många som möjligt svarar på deras remiss

Lärarförbundet ska bli ett tydligare professionsförbund nära medlemmarna. Det är en av nyheterna i förslaget till kongressbeslut som Lärarförbundets styrelse nu skickat ut på remiss.

Den 23-26 oktober 2018 håller Lärarförbundet kongress – förbundets högsta beslutande organ. Nu går styrelsens förslag till beslut ut på remiss.

I förslaget föreslås en ny vision för Lärarförbundet: ”En stolt profession, samlad i en stark organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid”.

Anslag till avdelningarna

Styrelsen menar att en stark profession är nyckeln till utmaningarna inom skolan. Därför är det viktigt att Lärarförbundet är ett professionsförbund som verkar närmare medlemmarna för att vara trovärdigt och attraktivt i framtiden

Andra nyheter i förslaget är en ny anslagsstruktur till avdelningarna för att stimulera verksamhet för och rekrytering av studenter och yrkesaktiva, samt endast två nivåer för medlemsavgiften.

Fristående verksamhet

Styrelsen föreslår vidare att medlemmar i fristående verksamhet på ett bättre sätt ska representeras i förbundet. Detta skulle ske genom att en riksorganisation för fristående medlemmar skapas, inom vilken riksavdelningar, samrådsavdelningar, klubbar och ombud ska växa fram. De fristående medlemmarna får också egen representation på kongress och i förbundsråd.

Påverka förslaget!

Alla avdelningar och medlemmar kan påverka förbundets inriktning genom att svara på remissen senast den 15 mars. Det går också att lämna in egna motioner. Läs mer på kongresswebben. Där finns styrelsens förslag för den som vill läsa, introduktionsfilmer till förslagen och all annan information som behövs inför, under och efter kongressen.

Kommentarer:

Tina
Tina Lundberg

Nu är det ju fler yrkeskategorier än lärare med i förbundet.
Hur gör ni med dem? Vi som arbetar som pedagoger i kulturskolorna har inte alltid "klassrums"-examen, utan är utbildade som musikpedagoger med inriktning för ex instrumentalundervisning och solosång.
Alla kyrkomusiker har inte en pedagogutbildning eftersom kravet för yrkesgruppen är att ha en organistutbildning eller kantorsexamen.

  • Skapad 2018-01-20 12:12
Johan
Johan Tufvesson
Svar till Tina Lundberg

Hej Tina!
När det i stadgarna står ”lärare” menas redan idag flera olika medlemsgrupper, självklart även lärare i kulturskolan.

Förbundsstyrelsen föreslår förändringen av stadgan för att tydliggöra oss som professionsförbund och sätta fokus på vad vår utbildning har för betydelse för barn och elever. En del i det förslaget är en förändring om vilka som ska kunna bli medlemmar.

Förbundsstyrelsen vill att framtida medlemmar ska vara lärare och skolledare med relevant utbildning. I de flesta fall handlar relevant utbildning om lärarutbildning, men inte för alla medlemsgrupper. Lärare i kulturskolan är ett sånt exempel. För dessa är det precis som du skriver andra typer av utbildningar som är relevanta för att fullgöra uppdraget. Förbundsstyrelsen vill att vi blir ett förbund för professionen och lärare i kulturskolan tillhör definitivt professionen.

När det gäller kyrkomusikerna, så är de parallellt medlemmar i Kyrkomusikernas Riksförbund och i Lärarförbundet. De har en historisk koppling till Lärarförbundet och ska så ha i framtiden. Förbundsstyrelsens stadgeändringsförslag ändrar inte det.

  • Skapad 2018-01-22 16:14
Johan

Om Johan Tufvesson

Enhetschef på Digitala enheten, avdelningen för marknad, kommunikation och journalistik. savdelning. Enhetens uppdrag är att ansvara för innehållet i förbundets egna kommunikativa kanaler till medlemmar och förtroendevalda, med ett medlemsnära perspektiv. Enheten ansvarar för:

• Förbundets kommunikationskanaler för medlemmar och förtroendevalda

• Att utveckla kommunikationen utifrån varumärkes- och kommunikationsplattform

• Rutiner och system för kansliintern kommunikation

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här