Lärarförbundet
Bli medlem

​Kongressen visade vägen

259 ombud från hela landet stakade ut vägen för de kommande fyra åren på Lärarförbundets kongress i oktober 2018.

Arbetsbelastningen är det överskuggande problemet, det här bara måste vi tillsammans ändra på, sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand då hon öppnade Lärarförbundets kongress. Hennes budskap till alla politiker var: ”samarbeta för skolans skull, skolan behöver resurser och beslut som ger stabilitet.”

Lärarförbundets kongress är organisationens högsta beslutande organ som sammanträder vart fjärde år. De 259 ombuden representerar alla 230 000 medlemmar och väljs av avdelningarna. Under kongressen 23–26 oktober 2018 diskuterade de förbundsstyrelsens förslag i rådslagsdialoger och redaktionskommittéer, och fattade slutligen beslut.

Här följer besluten i korthet.

UPPDRAG: Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

VÄRDERINGAR: Demokrati, Starkare tillsammans, Mänskliga rättigheter, Solidaritet, Livslångt lärande, Partipolitiskt obundet.

VISION: En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid.

IDENTITET: Vi är engagerande, öppna, kompetenta och drivande. Tillsammans får vi rätt saker att hända.

Agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning

En organisation i utveckling och en stark profession i fråga både om den långsiktiga inriktningen,Agenda för en stark profession (8 år) och verksamhetsinriktningen (4 år).

Budget

Två avgiftsklasser på medlemsavgiften: 290 kr/mån för heltidsanställda. 150 kr/mån för övriga (ex arbetslösa, sjukskrivna, deltidsarbetande). En anslagskonstruktion till avdelningarna som stimulerar rekrytering av yrkesaktiva och studenter. Arvoden och ersättningar ska bli enklare och tydligare.

Organisering i fristående verksamhet

Den 1 juli 2020 ska medlemmar i fristående verksamhet inte längre tillhöra nuvarande lokalavdelningar. De kan istället skapa andra avdelningar eller ingå i en riksorganisation för fristående medlemmar. Inom riksorganisationen kommer aktivt arbete ske för att hitta ombud, utveckla klubbar och avdelningar. De fristående medlemmarna får egen representation på kongress och förbundsråd. Ett övergångsråd bestående av lokalavdelningsrepresentanter med stor kunskap om fristående verksamhet ska säkra att befintlig kompetens inte försvinner vid övergången.

Stadgar

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund och den nya medlemsparagrafen lyder: ”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet”. Medlemsparagrafen träder i kraft 1 januari 2020. Förbundsrådet ska innan dess diskutera och fatta beslut om tolkningar av stadgan. Avdelningarnas uppgift kommer mer att fokuseras på rekrytering samt att lyssna på medlemmarna och fånga in deras engagemang. Medlemmarna ska välja sina ombud. Förbundsrådet ska kallas samman oftare och involveras mer i viktiga frågor. Ett av referensorganen ska bli ett arbetsmiljöråd.

Läs mer om kongressen på Kongresswebben

Åter till Verksamhetsberättelsen 2018

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar