Lärarförbundet
Bli medlem

Komvuxutredningen - Bra, men de stora förslagen saknas

Komvuxutredningen har nu presenterats och överlämnats till regeringen. Många av förslagen är kända sedan tidigare och mycket välkomna. Lärarförbundet saknar dock de förslag som fanns med i vår skrivelse till komvuxutredningen.

- Förslagen om förenklad betygsskala och förstärkt vuxenpedagogik är mycket välkomna men dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning behöver ersättas med ett annat mer långsiktigt hållbart system och antagningstillfällena bör begränsas för att stärka såväl kvalitét som arbetsmiljö. Säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Förslaget om förenklad betygsskala är välkommet

Utredningen föreslår en förenklad betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd. Förslaget rör komvux och särvux på grundläggande nivå samt SFI. Detta är ett krav förbundet drivit och som vi nu fått gehör. Förslaget är mycket positivt och kommer att reducera arbetsbelastningen.

Professionen ska stärkas

Lärarförbundet välkomnar även att man vill se mer av profilering mot arbete i komvux inom lärarutbildningen. Vuxenpedagogikens särart behöver främjas inte minst inom forskningen och det är glädjande att utredningen tydligt betonar behovet av detta. Förbundet ser även positivt på att kompetensutvecklingen inom komvux ska förbättras. På så vis ges professionen rätt förutsättningar.

Förslag om antagning vid fasta tidpunkter saknas

En av de stora frågorna för Lärarförbundets medlemmar handlar om den kontinuerliga antagningen som förekommer inom vuxenutbildningen i många kommuner. Den försvårar lärarnas arbetssituation och riskerar att bidra till starkt försämrade förutsättningar för både lärare och elever. Antagningen till vuxenutbildningen ska enligt Lärarförbundet ske vid fasta tidpunkter och max en gång per månad. Tyvärr fick vi inget gehör för detta krav.

Idag arbetar 85 procent av SFI-lärarna i en verksamhet som tar emot nya elever en gång i månaden eller oftare. Hela 4 av 10 lärare arbetar i en verksamhet som tar emot nya elever varje vecka. Antagningssystemet skapar dåliga förutsättningar för undervisningen.

Krav på betygsrätt är bra, men hela systemet bör på sikt fasas ut

Det är bra att kraven på utbildningsentreprenörer inom komvux föreslås skärpas. Betygsrätt föreslås bli ett krav för att få bedriva vuxenutbildning. Det bidrar samtidigt till att styrningen av komvux förtydligas. Vi har under senare tid sett flera exempel på oseriösa aktörer som systematiskt missgynnar vuxenutbildningen. Lärarförbundet hade helst sett ett betydligt mer genomgripande förslag. Dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning bör fasas ut och ersättas med ett annat system som i motsats till det nuvarande är hållbart på sikt.

Våra förslag hade, tillsammans med utredningens förslag, på allvar kunnat bidra till att stärka vuxenutbildningen på ett genomgripande sätt.

  • Skapad 2018-09-04
Frågor & Svar