Lärarförbundet
Bli medlem

​Kommunerna måste satsa på fler språklärare!

Den här terminen förläggs en del av timmarna i moderna språk till sexan vilket gör att fler skolor behöver ha lärare. Sveriges radio rapporterar att kommunerna har svårt med rekryteringen. Lärarförbundets ordförande är kritisk till hur situationen ser ut.

Det har saknats språklärare länge och orsaken är för låga löner, tuff arbetsbelastning och för mycket detaljstyrning

De flesta kommuner har moderna språk i sexan redan nu. Men eftersom fler timmar förläggs till årskurs sex behöver många kommuner rekrytera fler lärare, rapporterar Ekot i Sveriges radio.

Den stora frågan är hur huvudmännen under alla dessa år har hanterat den stora språklärarbristen. Det har saknats språklärare länge och orsaken är för låga löner, tuff arbetsbelastning och för mycket detaljstyrning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarbristen är stor

I våras skrev Lärarnas tidning om att språklärarbristen är stor, och blir allt värre. 64 kommuner saknar behöriga lärare i franska, 50 i spanska och 31 i tyska i grundskolan. Vilket innebär problem för både undervisning, betygsättning och ökad arbetsbörda för de lärare som är behöriga.

Fjärrundervisning – lösning i stunden

Lärarförbundet har accepterat fjärrundervisning i bland annat moderna språk. För ämnen som har ett litet, utspritt elevunderlag och få behöriga lärare kan fjärrundervisning vara den lösning som gör att eleven kan få undervisning över huvud taget.

Men fjärrundervisning är inte en lösning på lärarbristen. Den undervisning som ger bäst resultat är när läraren är fysiskt närvarande med eleverna. Det visar all forskning och lärarens erfarenhet.

Det här driver Lärarförbundet!

  • Det måste skapas goda möjligheter för lärare att bli behöriga i moderna språk, till exempel genom att huvudmannen betalar för att lärare får komplettera sin kompetens.
  • Språklärare måste också få goda förutsättningar – både för att behålla kompetens i skolan och för att få fler att välja att bli språklärare.

Blir din arbetssituation tuffare?

Du och dina kollegor ska ha en bra arbetssituation. Om ditt schema sväller och du jobbar för mycket finns hjälp att få. Vänd dig till Lärarförbundets ombud på din arbetsplats, din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

  • Skapad 2018-09-13
Frågor & Svar