Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Kommunala tjänstegrupplivförsäkringen ger pengar till dina efterlevande

Du som är kommunalt anställd lärare, förskollärare, fritidspedagog eller skolledare har en tjänstegrupplivförsäkring som förmån i ditt kollektivavtal. Det betyder att de efterlevande får pengar om man dör före pensionering.

En tjänstegrupplivförsäkring är en förmån i ditt kollektivavtal. För dig som är kommunalt anställd lärare, förskollärare eller fritidspedagog heter försäkringen TGL-KL och här kan du hitta vad som gäller för försäkringen. Den är uppdelad i tre delar: grupp-, barn- och begravningshjälp.

Försäkringen betalas ut till de efterlevande om man dör före pensionering. Normalt upphör försäkringen vid 67 års ålder.

Grundbelopp

Grundbelopp betalas till efterlevande make/maka och varierar från sex prisbasbelopp (om den avlidne är 54 år eller yngre och saknar barn) till som lägst 0,5 prisbasbelopp. Med make jämställs registrerad partner och dessutom sambo, om man varit sammanboende sedan minst sex månader.

Barnbelopp

Barnbelopp betalas till arvsberättigade barn under 21 år eller till syskon. Detta gäller om den avlidne saknar make, registrerad partner eller sammanboende, men har arvsberättigade syskon som varken har fyllt 21 år eller har föräldrar i livet. Beloppet varierar från som mest två prisbasbelopp ned till 0,5 prisbasbelopp beroende på barnens ålder, om ersättning utbetalas till efterlevande make/maka och den avlidnes sysselsättningsgrad.

Begravningshjälp

Begravningshjälpen är i normalfallet 0,5 prisbasbelopp och betalas ut till dödsboet.

Makeförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkringen innehåller även en makeförsäkring, som gäller om den försäkrades make/maka/sambo avlider före pensioneringsåldern och inte har en egen TGL-försäkring eller motsvarande i sin anställning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här