Lärarförbundet
Information om covid-19 för lärare och skolledare (uppdateras löpande) →
Bli medlem

Kommunala avtalet som vände lärarnas löneutveckling

Det kommunala löneavtalet har sedan 2012 gett lärarna som grupp högre löneökningar än andra yrken. Avtalet har varit en viktig del i arbetet för att minska lönegapet till andra högskoleutbildade yrken.

De fyra senaste åren har det inte funnits några centralt beslutade löneökningar i avtalet, medan de två första åren i avtalet som slöts 2012 hade sådana. Ända sedan dess har lärare haft en riktigt bra löneutveckling. Varje år har lärare fått ett högre löneutfall än arbetsmarknaden i stort. Sedan 2012 har var fjärde lärare fått en löneökning på minst 10 000 kronor i månaden.

Sett över avtalets sex år har löneökningarna för kommunalt anställda lärare som grupp i genomsnitt varit klart högre än det så kallade märket (den nedersta linjen i figuren), men också klart högre än vad Medlingsinstitutet redovisar som utfallet på arbetsmarknaden (den mittersta linjen).

I lärarnas löner ingår även pengarna från både den statliga förstelärarreformen och det statliga lärarlönelyftet, men även om dessa räknas bort så har de kommunala lärarlönerna ökat mer än lönerna i stort på arbetsmarknaden. Lärarlönelyftet skapar en topp 2016, men även utan satsningen ökar lönerna mer än arbetsmarknaden i övrigt.

NY bredare, Lärarnas andel av andra högutbildade yrkens lön


Avtalet har också haft en gynnsam påverkan på lärarnas löner i förhållande till den genomsnittliga lönen för andra yrkesgrupper med minst treårig högskoleutbildning.

Under den senaste avtalsperioden har gapet minskat med sex procentenheter för lärare i gymnasieskolan och fem procentenheter för lärare i grundskola och fritidshem. För förskollärare har gapet minskat med två procentenheter.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här