Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Arbetsgivarverket för statligt anställda lärare

Det statliga avtalsområdet berör drygt 2000 av Lärarförbundets medlemmar på det statliga området.

Nytt kollektivavtal är tecknat !

Nytt avtal har tecknats för perioden 1 december 2020-30 september 2023. Enligt överenskommelsen kommer Lärarförbundets medlemmar att ha tre lönerevisioner under avtalsperioden per 1 oktober 2020, 1 oktober 2021 samt 1 oktober 2022.

När kan medlemmar få nya löner?

Nu, när det centrala avtalet är på plats kan lokala förhandlingar ta vid. Det är arbetsgivare och facket på myndighet eller lärosäte som kommer överens om exakt när och hur den lokala lönerevisionen ska genomföras.

Andra viktiga delar i överenskommelsen:

  • Anställningsvillkor ska dokumenteras skriftligt, idag får man oftast bara ett anställningsbeslut
  • Uppsagda på grund av sjukdom ska omfattas av omställningsavtalet
  • Vi har lyckats behålla arbetstidsreglering för lärare på lärosäten (Bilaga 5), tillsammans med arbetsgivarverket kommer vi att göra en översyn av bilagan. Bilagan är viktig för våra medlemmar då den rör lärares och doktoranders (enbart universitet och högskolor) arbetstid.
  • Semesterlönegarantin höjs med avtalets ramvärde
  • Under våren kommer postdoktoravtalet att utvärderas
  • Många av våra andra yrkande inom lön, arbetsmiljö, pensioner och LAS kommer att hanteras under partsgemensamt arbete under avtalsperioden.


Då kan du kontakta Lärarförbundet kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

  • Skapad 2020-12-01
  • Uppdaterad 2020-12-01
Frågor & Svar