Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Arbetsgivarverket för statligt anställda lärare

Det statliga avtalsområdet berör drygt 2000 av Lärarförbundets medlemmar på det statliga området.

Trygghetsavtalet inom staten är i hamn


Förbunden inom OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket är nu överens om hur Trygghetsöverenskommelsen ska utformas inom staten. Uppgörelsen innebär att anställda i statlig sektor får likvärdiga möjligheter för studier som tidigare avtalats i privat sektor, att anställningstryggheten i LAS anpassas efter förhållanden i staten, samt att möjligheterna att visstidsanställa begränsas.

Förhandlingarna kring Trygghetsöverenskommelsen i staten har slutförts efter att LAS-uppgörelsen på den privata sidan var färdigförhandlad, Men eftersom flera av delarna i LAS-uppgörelsen redan implementerats i lagstiftningen riskerade förhandlingarna på det statliga området att bli besvärliga. Ett sådant område var anställningstryggheten, där fler undantag från turordningsreglerna i samband med uppsägningar hotade att få stora konsekvenser på mindre myndigheter.

- Ändringarna i Lagen om anställningsskydd var ett tydligt exempel på att det inte går att överföra förhållanden på den privata sidan till statlig sektor. Den utökade möjligheten att göra undantag från turordningen skulle fått alltför stora konsekvenser på mindre myndigheter. Överenskommelsen innebär blandat annat att vi har nu stoppat det sk 3-undantaget från att gälla på myndigheter med färre än 50 anställda.

För OFR/S,P,O har det varit av yttersta vikt att avtalet ska ge samma möjligheter till omställningsstöd och kompetensutveckling för de anställda inom staten som det avtal som slutits mellan parterna på den privata sidan. Med denna överenskommelse kommer nu också statligt anställda få förutsättningar till kompetensutveckling och finansierade studier.

Ambition har varit att balansen mellan parterna på det statliga avtalsområdet ska bibehållas, och att överenskommelsen ska vara i paritet med avtalet i privat sektor, vilket har lyckats. Nu får även statligt anställda samma möjligheter som övriga arbetsmarknaden till omställning mitt i livet.

Parterna på det statliga avtalsområdet har genom detta avtal visat att den svenska modellen med partsgemensamma överenskommelser fungerar, och att staten fortsatt kommer vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor för de anställda.
Det nya omställningsavtalet finns som bilaga till höger på sidan.

Läs mer rörande omställning inom staten på tsn.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lön och villkorsavtal gäller för perioden 1 december 2020-30 september 2023. Nästa lönerevision sker 1 oktober 2022.Då kan du kontakta Lärarförbundet kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

  • Skapad 2021-07-01
  • Uppdaterad 2022-11-03
Frågor & Svar