Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtalet med Arbetsgivaralliansen omförhandlas

Lärarnas samverkansråd (SFHL tillsammans med Lärarförbundet och LR) förhandlar nu med Arbetsgivaralliansen om ett nytt kollektivavtal. Det tidigare avtalet gick ut den 30 april 2014 och förlängs tills ett nytt avtal är på plats.

Kortfattat kan vi säga att det går trögt. Arbetsgivarna som är anslutna till Arbetsgivaralliansen är inte beredda att satsa mer på lärarna än andra grupper på skolorna.

Vi fortsätter förhandla och ser hellre att det drar ut på tiden än att vi står missnöjda och inte uttömt möjligheterna som finns.

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här