Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal – vad är det?

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel din lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling.

När du är på jobbet är vissa av dina rättigheter och skyldigheter reglerade i lagar och andra i våra kollektivavtal. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen för dig som är lärare förhandlas av Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund med din arbetsgivare.

Lagen sätter en sorts miniminivå för din trygghet på jobbet och kollektivavtalet bygger på med ännu bättre villkor.

Exempel på förmåner och rättigheter i kollektivavtalet kan vara arbetstidsregler, övertidsersättningar, framtida löneförhöjningar eller extra semesterdagar. Men också din kompetens och karriärutveckling. Alla de förmåner och rättigheter som avtalats i kollektivavtalet ingår automatiskt i ditt anställningsavtal.

Hjälp vid konflikt på arbetsplatsen

Har ni en konflikt på din arbetsplats? I medbestämmandelagen och i respektive kollektivavtal finns system för att lösa olika former av konflikter. I kollektivavtalet finns också ett system för att lösa den typen av problematik. Det innebär att du och dina arbetskamrater alltid kan få kvalificerad hjälp om det uppstår konflikter med er arbetsgivare.

Försäkring och tjänstepension

Kollektivavtalet innebär också att du omfattas av ett försäkringsskydd för arbetsskada och dödsfall. Du omfattas dessutom av en avtalspension som ger ett viktigt tillskott till din framtida pension.

Olika kollektivavtal

Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Är du privat anställd är det olika privata arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal med Lärarförbundet. För statligt anställda lärare tecknar Lärarförbundet kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

90 procent har avtal

Vi på Lärarförbundet har jobbat hårt och länge för att alla lärare ska ha ett kollektivavtal. Idag har mer än 90 procent av lärarna ett avtal, så vi är på väg att nå vårt mål.

Vid en anställning på en arbetsplats utan kollektivavtal regleras villkoren enbart utifrån lagstiftningen och det som skrivs in i ditt anställningsavtal. Utan kollektivavtal riskerar du rätten till löneförhandlingar, inflytande och trygga försäkrings- och pensionsvillkor.

Anställningsavtalet kan ge svar

Du kan också ha vissa avtalade rättigheter som inte står inskrivna i kollektivavtalet. De rättigheterna kan istället vara avtalade och inskrivna i ditt anställningsavtal, och gälla specifikt för just dig.

Har du frågor om ditt kollektivavtal?

Då kan du kontakta Lärarförbundet kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här