Lärarförbundet

Kollektivavtal – vad är det?

Ett kollektivavtal skrivs mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen. Alla de förmåner och rättigheter som avtalats där ingår automatiskt också i ditt anställningsavtal.

Avtalade förmåner och rättigheter kan till exempel handla om arbetstidsregler, övertidsersättningar, framtida löneförhöjningar, extra semesterdagar.

Kollektivavtalet innebär också att du och dina arbetskamrater är garanterade insyn och inflytande via ert fackliga ombud. Dessutom måste arbetsgivaren informera och förhandla med facket (ombudet eller någon från styrelsen) inför viktigare förändringar i verksamheten.

Hjälp vid konflikt på arbetsplatsen

I medbestämmandelagen och i respektive kollektivavtal finns system för att lösa olika former av konflikter. I kollektivavtalet finns också ett system för att lösa konflikter. Det innebär att du och dina arbetskamrater alltid kan få kvalificerad hjälp om det uppstår konflikter med er arbetsgivare.

Försäkring och tjänstepension

Kollektivavtal innebär också att du omfattas av ett försäkringsskydd för arbetsskada och dödsfall. Du omfattas dessutom av en avtalspension som ger ett viktigt tillskott till din framtida pension.

Olika kollektivavtal

Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Är du privat anställd är det olika privata arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal med Lärarförbundet. För statligt anställda lärare tecknar Lärarförbundet kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

90 procent har avtal

Vi på Lärarförbundet har jobbat hårt och länge för att alla lärare ska ha ett kollektivavtal. Idag har mer än 90 procent av lärarna ett avtal, så vi är på väg att nå vårt mål.

Anställningsavtalet kan ge svar

Du kan också ha ha vissa avtalade rättigheter som inte står inskrivna i kollektivavtalet. De rättigheterna kan istället vara avtalade och inskrivna i ditt anställningsavtal, och gälla specifikt för just dig.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här