Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal – vad är det?

Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning. Till exempel lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling.

Spelreglerna på svensk arbetsmarknad har tagit många år att förhandla fram. Det är bara tillsammans vi kan stå emot försämringar och jobba för förbättringar. Lärarnas samlade kraft är viktigare än någonsin.

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivare och fack. I Lärarförbundet har över 230 000 lärare och skolledare gått samman för att gemensamt förhandla och påverka skolan som arbetsplats. Är du inte medlem ännu? Bli det och bidra till det fortsatta arbetet!

Lagstiftningen ger en miniminivå för din trygghet och kollektivavtalen bygger på med bättre villkor. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen för dig som är lärare förhandlas av fram av Lärarförbundet. Många saker som ses som självklara på arbetsplatsenär faktiskt inga rättigheter utan kollektivavtal.

Lärarförbundets kollektivavtal styr bland annat:

- att lönerevisioner ska genomföras och hur den processen ska se ut
- att din lön ska vara sakligt grundad utifrån bland annat ansvar och arbetsresultat
-din arbetstid
- beräkning av ferielön och semesterlön
- att du får extra pengar om du är sjuk eller föräldraledig
- att du får tjänstepension
- att du är försäkrad om du skulle skada dig på eller bli sjuk av ditt arbete
- att du och Lärarförbundet har inflytande över hur verksamheten fungerar
- att du har rätt tillkompetensutveckling

Läs om Lärarförbundets krav i förhandlingarna 2021 med Sveriges kommuner och regioner.

Du kan påverka

Fackligt arbete sker genom medlemsdemokrati. Du kan engagera dig som medlem genom att tipsa kollegor att gå med i Lärarförbundet, ha en dialog med det fackliga ombudet på din arbetsplats eller själv bli ombud.

Lärarförbundet har flera kollektivavtal

Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Är du privat anställd är det olika privata arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal med Lärarförbundet. För statligt anställda lärare tecknar Lärarförbundet kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

Vill du veta mer?

Gå vår webbutbildning om kollektivavtal - du hittar den här!

Har du frågor om ditt kollektivavtal?

Då kan du kontakta Lärarförbundet kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.

  • Skapad 2013-11-08
  • Uppdaterad 2021-03-01
Frågor & Svar