Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt avtal klart för anställda inom Svenska kyrkan

Medlingen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är avslutad och alla konfliktvarsel är tillbakadragna.

Vi har fått ett nytt löne- och villkorsavtal för anställda inom Svenska kyrkan, och är överens med Skao om ett nytt omställningsavtal som motsvarar de som finns inom privata och kommunala sektorer.

– Vi är glada och nöjda med att våra medlemmar nu kan få ut sina löner och att de får omställningsvillkor i nivå med övriga arbetsmarknaden, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

En nyhet i avtalet är att ersättning för arbete på obekväm arbetstid på Allhelgonadagen införs. Ersättningen är samma som för storhelg.

– Det här är något som länge har efterfrågats. På Allhelgonahelgen är det många som kommer till kyrkor och kyrkogårdar och det innebär ett intensivt arbete för våra medlemmar, säger Camilla Brown, biträdande förhandlingschef på Lärarförbundet.

Omställningsavtalet kommer att gälla från den 1 oktober, när den nya lagstiftningen om anställningsskydd och omställning träder ikraft.

Bakgrunden till konflikten

Konflikten startade när Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) sade upp det gällande kollektivavtalet och krävde villkorsförsämringar för att acceptera ett omställningsavtal.

– Vi och de andra fackförbunden ville ha ett omställningsavtal som är jämförbart med omställningsavtalen på arbetsmarknaden i övrigt, säger Camilla Brown.

Under tre veckor hade Lärarförbundet medlare inkopplade för att lösa konflikten. Den 28 april lämnade medlarna ett bud som alla fackliga organisationer tackade ja till.

– Det budet var helt jämförbart med omställningsavtal på övriga arbetsmarknaden, säger Camilla Brown.

Men Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sade nej till budet, och Lärarförbundet varslade då om stridsåtgärder. Kommunal, som har en annan förhandlingsordning, hade redan lagt ett strejkvarsel som trädde i kraft fredag den 29 april klockan 09.00.

I och med att Skao nu accepterat medlarnas förslag är Kommunals strejk avblåst och övriga fackförbunds varsel återtagna.

Kontakta oss om du har frågor

Hör av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

  • Skapad 2013-08-15
  • Uppdaterad 2022-05-04
Frågor & Svar