Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Sobona

Sedan 1 januari 2022 gäller samma avtal, Skolavtal 21 (HÖK 21) för alla Sobonaföretag inom branschen utbildning där Lärarförbundet tecknar avtal. Avtalet gäller till och med 2024-03-31.

Arbetsgivarorganisationen Sobona bildades 2018 genom samgående mellan KFS och Pacta. Medlemmar är kommunala och landstingskommunal företag, ideella och ekonomiska föreningar, kommunalförbund samt en del privata utförare av kommunal- eller landstingskommunal verksamhet.

HÖK 21

Information om HÖK 21 och andra kollektivavtal hittar du här.

Från och med 1 januari 2022 gäller HÖK 21 också de företag som tidigare följde KFS Utbildningsavtalet. Läs mer om avtalsbytet här.

  • Skapad 2013-11-07
  • Uppdaterad 2022-01-25
Frågor & Svar