Lärarförbundet

Kommunala företagens samorganisation KFS - kollektivavtal

Det nuvarande kollektivavtalet mellan KFS och Lärarnas samverkansråd gällde till den 30 september 2017. Förhandlingar om ett nytt avtal som kommer att gälla från 1 oktober har pågått sedan i våras och är i sitt slutskede. Ett nytt avtal tecknas förhoppningsvis de närmaste veckorna.

KFS organiserar "kommunnära" arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Ett 40-tal företag driver fristående skolor och förskolor inom avtalsområdet där Lärarförbundet har omkring 400 medlemmar. Ett branschavtal - utbildningsavtalet tecknas av KFS och Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och LR).

Utbildningsavtalet gällde från 1 april 2014 till 30 september 2017.

Lön

Lönen sätts individuellt, inga individuella garantier finns.

Löneöversynen omfattar de medlemmar som var tillsvidareanställda den vid löneöversynsdatumet respektive år och den nya lönen gäller retroaktivt från detta datum.

Löneöversynerna sker helt genom lokal lönebildning, utan central garanti.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget kan betalas ut för tre perioder om föräldraledighet tas ut minst 30 dagar i följd. Tillägget kan delas mellan föräldrarna.

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp om lärares arbetstid lämnade sin slutrapport i september 2015. Den innehåller några exempel och förslag på hur skolor har / kan arbeta kring arbetstid, organisation och arbetsbelastning samt parternas gemensamma syn på viktiga förutsättningar i arbetet.

Former och förutsättningar för fackligt arbete och inflytande har diskuterats i en arbetsgrupp, parternas gemensamma syn finns formulerade och en kontaktkarta är framtagen för att företagen lättare ska veta vem i respektive organisation man kontaktar och i vilken fråga.

En arbetsgrupp har följt upp hur visstidsanställningar hanteras inom KFS-företagen utan att se några behov av insatser inom skolans område.

Lönestatistik av god kvalitet är nödvändig för att följa löneutvecklingen inom KFS. En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete kring detta som nu förs vidare i det ordinarie statistiksamarbetet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här