Lärarförbundet

Statliga löneavtalet RALS löper ut

Den 30 september går de statliga löneavtalet RALS ut och nu pågår förhandlingar om ett nytt löneavtal för Lärarförbundets drygt 2000 medlemmar på det statliga området.

Strax före midsommar växlade förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O yrkanden med Arbetsgivarverket och i augusti började förhandlandet. Arbetsgivarverket yrkar på ett sifferlöst tillsvidareavtal medan vi har yrkat på ett tidsbegränsat och siffersatt avtal med en likvärdig löneutveckling som märket. Det så kallade märket sätts av den konkurrensutsatta industrin och är i år på 2,2 % för ett ettårigt avtal. Övriga yrkanden berör arbetsmiljö, ledarskap, hållbart arbetsliv och trygghetsfrågor.

När det gäller området Hälsoväxling har vi redan en avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsgivarverket och nu pågår förhandlingar om implementering av denna.

Minst 6,8 procent

Löneökningen i det nuvarande centrala avtalet för de statligt anställda lärarna är på minst 6,8 procent, i likhet med övriga arbetsmarknaden. Det innebär att lönerna ska upp minst 2 procent första året, minst 2,3 andra året och minst 2,5 tredje året. Som de flesta avtal på arbetsmarknaden ser ut.

I samband med avtalsförhandlingarna tog parterna även fram riktlinjer för fortsatta förhandlingar kring trygghetsavtal och pensionsavtal.

Omställningsavtal omfattar fler

Trygghetsavtalet är sedan juni 2014 ett omställningsavtal. Det omfattar fler medlemmar, till exempel fler grupper av visstidsanställda.

Omställningsavtalet trädde i kraft den 1 januari 2015.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här