Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Kollektivavtal med Arbetsgivarverket för statligt anställda lärare, RALS

Det statliga löneavtalet RALS berör drygt 2000 av Lärarförbundets medlemmar på det statliga området. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Den 4 oktober 2017 meddelade förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O att man tillsammans med Arbetsgivarverket kommit överens om utmaningar i staten och hur man bäst möter dessa och därefter tecknat nytt avtal.

Avtalet i korthet

  • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar
  • Nytt område inom Partsrådet som bland annat handlar om hållbart arbetsliv och kompetensutveckling.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här