Lärarförbundet
Bli medlem

”Klasserna fylls ständigt på”

Arbetsbelastningen för lärarna inom vuxenutbildningen har ökat visar en ny undersökning från Lärarförbundet. ”Vi har blivit färre lärare, samtidigt som vi fått fler elever”, säger Henrik Tällberg, lärare inom vuxenutbildningen i Jönköping.

En ny undersökning från Lärarförbundet visar att lärare inom vuxenutbildning har en många gånger orimlig arbetssituation med en ständigt ökande arbetsbelastning. Henrik Tällberg, lärare på ABF Vux i Jönköping och Lärarförbundets ombud på skolan, bekräftar bilden.

Hur ser situationen ut för lärare inom vuxenutbildningen?

På många ställen har antalet lärare blivit färre samtidigt som eleverna blivit fler. Konsekvensen blir mer undervisning samtidigt som eleverna får färre undervisningstimmar. En annan utmaning är att det är svårt att få stabilitet i grupperna när klasserna ständigt fylls på och eleverna slits mellan arbetsförmedling, praktik och skola. Det blir ryckigt och kortsiktigt.

Det blir ryckigt och kortsiktigt.

Vilka satsningar behövs för att förbättra situationen?

Vuxenutbildningen måste räknas in i de statliga satsningar som görs – lärarlönelyftet, förstelärarreformen och så vidare. Idag får vi inte del av det alls eller i för liten utsträckning, och behovet av att behålla och rekrytera lärare inom vuxenutbildningen är stort!

Som ombud för Lärarförbundet, vad skulle du främst vilja ändra på?

Vuxenutbildning på entreprenad skapar många problem. Jönköpings kommun handlar som många andra kommuner upp sin vuxenutbildning och har nästan tio olika anordnare. När varken utförare eller lärare vet vad som händer mer än på något, några års sikt blir det en ond cirkel där ingen vågar satsa och verksamheten inte utvecklas.

Du vill ändå rekommendera andra att bli vuxenlärare?

Ja, det är fantastiskt och motiverande att vara lärare inom vuxenutbildningen - och viktigt att få vara med och ge en andra chans. När du kan hjälpa någon som har dåliga erfarenheter av matematik - kanske missat hela grundskolan på grund av det – och det plötsligt fungerar. Det är rätt fräckt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar