Lärarförbundet
Bli medlem

Kent Andersson valdes till ny ledamot i förbundsstyrelsen

Kent Andersson, Hallsberg, blev invald i förbundsstyrelsen. Foto: Per Knutsson

Kent Andersson, Hallsberg, blev invald i förbundsstyrelsen. Foto: Per Knutsson

​Vid fyllnadsvalet under extrakongressen den 16 maj valdes Kent Andersson, Hallsberg, till ny ledamot i förbundsstyrelsen i Lärarförbundet.

Den första delen av extrakongressen är avklarad, då ny förbundsstyrelseledamot valdes vid ett digitalt möte den 16 maj. Kent Andersson, Hallsberg, var valberedningens förslag och han fick 119 röster av 245. Kent Andersson arbetar på yrkesintroduktionsprogrammet på Hallsbergs gymnasium. Han har varit fackligt aktiv ända sedan tidigt 1980-tal, under SFL-tiden.
– Jag är nog den som deltagit i flest kongresser i Lärarförbundet, säger han och skrattar.

Kent Andersson är ombud på skolan och menar att det gäller att ha fokus på vad som är bra för eleverna, det ger de bästa förutsättningarna också för lärarna. Detta hänger intimt ihop.
En annan hjärtefråga är att få medlemmarna att förstå vikten av facklig organisering.
– Om man väljer att stå utanför facket så ska det i alla fall inte vara av okunskap. Alla måste förstå vad det innebär. Om vi ska få bra avtal så måste vi vara många. Och hela vår svenska modell på arbetsmarknaden bygger ju på avtal, säger han.

Vad tror han då om nästa beslut som ska tas på extrakongressen i höst då det ajournerade mötet återupptas?
– Jag har varit med om flera vändor då vi diskuterat samverkan mellan de fackliga organisationerna. Idag tror jag att det finns en bra grogrund. Men det är viktigt att vi kan processa det ordentligt. Alla måste känna sig bekväma i en ny organisering.

Läs mer om extrakongressen.

  • Skapad 2020-05-16
Frågor & Svar