Lärarförbundet
Bli medlem

Kassörsutbildning

Styrelsen ansvarar gemensamt för avdelningens ekonomi och utser inom sig kassör vars uppgift är att se till att avdelningens ekonomi utförs löpande och diskuteras i styrelsen. De som får uppdraget som kassör har därför fått en viktig roll i styrelsens arbete.

Du ansvarar för själva hantverket att ta hand om avdelningens ekonomi. Att löpande under året göra in- och utbetalningar och hålla styrelsen uppdaterad med avdelningens ekonomi. I rollen ingår det bl.a. också att ge styrelsen underlag inför budgetarbete och verksamhetsplanering och att göra bokslut.

För dig som är kassör finns en kassörsutbildning som ger ett komplett stöd till dig i ditt uppdrag. För att komma till den behöver du först vara inloggad som medlem, se nedan hur. Där finns ett årshjul för uppdragets olika skeenden under året, mallar och nyheter m.m. Via kassörssidan kan du även ställa frågor till experter på Lärarförbundet.

Så här kommer du till ditt kassörsstöd:

Logga in på www.lararforbundet.se/min sida/styrelsestöd.Kursansvarig: Maria Karlsson  • Skapad 2019-06-10
  • Uppdaterad 2021-03-04
Frågor & Svar