Lärarförbundet

Karensdagen - vad gäller?

När du är sjuk och borta från jobbet får du ingen sjuklön under första dagen, det är det som kallas karensdag. Men vad gäller om du går tillbaka till jobbet och snart blir sjuk igen? Eller blir sjuk under en arbetsdag?

Om jag varit sjuk, och sen blir sjuk igen?

Om du varit hemma sjuk, och fått en karensdag, och inom fem kalenderdagar blir sjuk igen. Då får du inte en karensdag till, utan sjuklön med en gång.

Om jag blir sjuk ofta?

För den som har en medicinskt konstaterad sjukdom eller ett funktionshinder och därmed förväntas behöva vara hemma från jobbet fler än tio gånger under år, går det att ansöka om högriskskydd hos Försäkringskassan. Då slipper du karensdagen och Försäkringskassan betalar hela sjuklönekostnaden för arbetsgivaren.

Om jag går hem från jobbet under dagen?

Det är inte reglerat i lag eller de flesta kollektivavtal (det statliga är ett undantag) hur lång sjukfrånvaron den första sjukdagen ska vara för att den resterande tiden av arbetsdagen ska räknas som en karensdag. Om du till exempel blir sjuk efter halva arbetsdagen och går hem räknas det som en karensdag. Arbetsgivaren är då skyldig att betala lön för de timmar du jobbat.

Förändring från och med årsskiftet

Riksdagen har fattat beslut om att karensdagen ersätts med karensavdrag från och med årsskiftet. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget kommer bli 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Läs mer om karensavdrag här. Men än så länge gäller det som står ovan!

Har du frågor?

Om du har frågor om vad som gäller när du blir sjuk kan du kontakta Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03 eller via vårt webbformulär.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här