Lärarförbundet
Bli medlem

Karensdagen ersätts med karensavdrag

Från och med den 1 januari 2019 så slopas karensdagen. Den ersätts istället med karensavdraget. Här kan du läsa om grunderna kring vad som gäller vid denna förändring.

Den 23 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om att ersätta karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Karensavdraget i korthet

De allra flesta inom Lärarförbundets kollektivavtalsområden har en kalenderdagsberäknad månadslön och karensavdraget kommer i stort sett motsvara lönebortfallet från det tidigare systemet med karensdag.

Förändringen har störst betydelse för den som har arbetstidsberäknad lön och som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar.
Avdraget blir då lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

Vid sjukdom görs ett sjukavdrag och sjuklön beräknas redan från dag 1. Ett karensavdrag dras från den beräknade sjuklönen (motsvarande 20 procent av genomsnittlig veckas sjuklön). Om den beräknade sjuklönen för din frånvaro är lägre än karensavdraget, dras bara den beräknade sjuklönen.

Möjlighet till mindre karens om du sjukskriver dig del av dag försvinner

En förändring är att möjligheten att få kortare karens vid sjukskrivning del av dag försvinner. Ett helt karensavdrag kommer dras oavsett om du sjukanmäler dig sent på dagen. Det kan dock aldrig bli ett högre karensavdrag än vad du skulle fått i sjuklön. Det innebär att om du är sjuk och går hem sent på dagen och sedan tillfrisknar och går till arbetet dagen efter, blir karensavdraget bara för de timmar du inte jobbade.

Om jag varit sjuk, och sen blir sjuk igen?

Det blir bara ett karensavdrag per sjuklöneperiod. Om du varit hemma sjuk, fått ett karensavdrag, och inom fem kalenderdagar blir sjuk igen blir det alltså inte ett nytt karensavdrag, utan sjuklön med en gång.

Om jag blir sjuk ofta?

För den som har en medicinskt konstaterad sjukdom eller ett funktionshinder och därmed förväntas behöva vara hemma från jobbet fler än tio gånger under år, går det att ansöka om högriskskydd hos Försäkringskassan. Då slipper du karensavdraget och Försäkringskassan betalar hela sjuklönekostnaden för arbetsgivaren.

Avtalsförhandlingar pågår fortfarande på en del områden

Förhandlingar pågår fortfarande inom ett fåtal områden, men det är klart på flera håll. På respektive sida för våra avtalsområden framgår det om parterna är klara eller inte.


  • Skapad 2017-12-04
  • Uppdaterad 2018-10-04
Frågor & Svar