Lärarförbundet
Bli medlem

​Kampanj vid terminsstarten: Stoppa dokumentationsmonstret!

Skolans ökade dokumentationskrav har skapat ett monster som varje år slukar tusentals timmar som lärare kunnat ägna åt vettigare saker.

Skolans ökade dokumentationskrav har skapat ett monster som varje år slukar tusentals timmar som lärare kunnat ägna åt vettigare saker.

Lärarförbundet drar igång en kampanj om lärares dokumentationsbörda. Med hjälp av lärare och ett monster (!) ska politikerna få upp ögonen för frågan. Målet? En ny statlig utredning och att varje arbetsgivare börjar rensa på lärares bord.

Simon Röder opinionsstrateg LärarförbundetHallå där… Simon Röder, kampanjledare på Lärarförbundet.

Den 7 januari lanserar Lärarförbundet sin nya kampanj ”Stoppa dokumentationsmonstret”.

Varför väljer Lärarförbundet att fokusera på just dokumentationsbördan?

– Det är en hjärtefråga för Lärarförbundet att lärare ska ha balans mellan krav och resurser och så är det inte idag. När vi gjort undersökningar bland lärare om arbetsbelastning visar det sig att lärare helst av allt vill minska på dokumentationsbördan. Den har blivit ett monster, och det tar vi fasta på.

Hur kan den som är ombud delta i kampanjen?

  1. Använd verktyget på kampanjsidan där du uppskattar hur mycket tid du lägger på dokumentation som inte fyller sitt syfte, fyll i vad du skulle vilja använda tiden till istället och delar vidare i sociala medier.
  2. Visa kampanjwebben till exempel i personalrummet, eller genom att skicka en länk till kollegorna och sätta upp affischen om kampanjen.
  3. Läs sammanfattningen av rapporten ”Dokumentationsbördan – ett arbetsmiljöproblem” Den ger bra argument och skapar många diskussionsämnen.

Vad ska kampanjen resultera i?

– Lärarförbundet vill att regeringen ska tillsätta en ny statlig utredning och att arbetsgivare tillsammans med ombud ser över vilka rutiner som inte fyller någon funktion.

– Om många lärare är med hos oss så har vi ännu större möjligheter att påverka så målet är också att kampanjen ska leda till att vi får fler medlemmar.

  • Skapad 2020-01-07
Frågor & Svar