Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Kallt i lokalerna?

​Hur låg temperatur får det egentligen vara innan stängning kan ske av förskolan eller skolan? Svaret är att det inte finns någon tydlig gräns för hur kallt det får vara i en lokal, utan det beror bland annat på arbetsuppgifternas art.

Vid mer fysiskt arbete, kan lägre temperaturer vara okej, men inte om man har ett stillasittande arbete. För Lärarförbundets medlemmar ligger arbetsuppgifterna oftast närmare så kallat stillasittande arbete och då ska temperaturen normalt ligga mellan 20 och 24 grader.

Upplever ni att det är för kallt, ska ni kontakta skyddsombudet, som kan lägga skriftligt krav till arbetsgivaren om att åtgärder ska vidtas snarast. Sker inga åtgärder inom rimlig tid, kan stängning av lokalen komma i fråga och arbetsuppgifterna flyttas till annan lokal. Det är till exempel inte rimligt att barn/elever och personal ska behöva frysa eller ha på sig ytterkläder inomhus.

Om inte arbetsgivaren vidtar åtgärder i rimlig tid kan en anmälan till Arbetsmiljöverket ske. Vad som är ”rimlig tid”, beror på arbetsmiljöproblemets art och hur hälsofarlig situationen är. Vidare är råden att skyddsombudet tar kontakt med huvudskyddsombud vid Lärarförbundets lokal-eller riksavdelning om hur man ska gå vidare.

Lärarförbundet uppmanar även skyddsombud att resonera med Arbetsmiljöverket. Ring också gärna till Lärarförbundet Kontakt för mer råd och bedömning om ifall eventuellt fler åtgärder behöver vidtas. Om det blir aktuellt att stänga skolan, kopplar Lärarförbundet Kontakt in arbetsmiljöexperter och ombudsmän från aktuellt regionkontor för stöd i processen.

Du når Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar