Lärarförbundet
Bli medlem

​Källkritikens dag: Fem tips för bra faktakoll på nätet

Bland unga är sociala medier en viktigare nyhetskälla än både tidningar, radio och tv. Att förhålla sig källkritiskt och lära sig att sålla bland all information som sprids blir därför allt viktigare. Inför Källkritikens dag den 13 mars delar Lärarförbundet med sig av några knep.

Texter och nyheter sprids fort på internet i dag, men allt du och dina elever läser är dessvärre inte sant. I dag är det viktigt att förhålla sig källkritiskt till det man läser, och att lära sig att bedöma informationens trovärdighet.

Skolan och läraren är viktiga i arbetet med att lära unga hur de ska värdera information på nätet. Enligt Internetstiftelsens undersökning om hur svenskarna hittar och värderar information på internet har de allra flesta som fått utbildning eller information om hur de ska värdera information på nätet fått det i skolan. Så gott som alla (97 %) av 12–15 åringarna som fått utbildning har fått det i skolan. Ett gott betyg åt lärarna och skolan.

Läs mer om Internetstiftelsens undersökning om hur svenskarna hittar och värderar information på internet.

Hur avgör du då om en text eller nyhet är sann? Här får du några tips om hur du kan gå till väga.

Vad är syftet med texten?

Fundera på vad som är syftet med texten och kontrollera vem som är avsändare. Kommer informationen till exempel från en myndighet, media, en organisation eller en privatperson? Är avsändarens syfte att informera, sälja, väcka opinion eller är texten en åsikt?

Försök också hitta ursprungskällan. Finns det en källa angiven i texten – gå till den. Har den i sin tur en källa – gå till den. Gå vidare bakåt så långt du kommer.

Kolla när ursprungstexten är publicerad. En ny text är mer trovärdig än en gammal som har fått nytt liv på nätet, mycket kan ha hänt sedan den först publicerades. Titta också på andra texter på ursprungskällans sajt; verkar de trovärdiga? Du kan tänka likadant om du vill kontrollera om en profil eller en grupp på sociala medier är trovärdig, äkta eller fejk – hur länge har den funnits, vilken typ av inlägg har postats tidigare, verkar det som skrivs och delas trovärdigt?

Du kommer långt bara genom att använda sunt förnuft.

Lär dig söka på bilder

Finns det fler källor till informationen? Har flera medier skrivit om samma sak? Hittar du samma nyhet på flera av varandra oberoende sajter (de får alltså inte ha samma ursprungskälla), så ökar trovärdigheten. Sök på olika textfraser, platser och händelser för att se om du kan hitta samma information på flera olika sajter. Detta kan också hjälpa dig att avgöra om en påstådd händelse verkligen har inträffat.

Du kan också söka på bilder för att kontrollera om de är äkta, föreställer det de säger sig föreställa och kommer från det sammanhang de sägs komma från. Använd Googles bildsök och försök hitta ursprungspubliceringen. Du kan välja att söka på en bilds länk och att ladda upp bilden i sig. Likadant kan du göra med en profilbild på sociala medier för att försöka avgöra om den är stulen eller om profilen verkar vara äkta.

En tumregel är att inte sprida vidare information om du inte är säker på att den är sann och korrekt.

Fem tips från Viralgranskaren till Lärarförbundets medlemmar

  • Ser du en artikel, ett Facebook-inlägg eller en video på nätet – glöm inte att alltid kolla på hela klippet eller läsa hela artikeln. Rubriken kan ofta ge en felaktig bild av vad som faktiskt hänt.
  • Hänvisar till exempel en nyhetsartikel på Aftonbladet till en annan nyhetskälla, som CNN, leta reda på den artikeln. Hänvisar CNN i sin tur till en annan artikel, hitta den. Fortsätt så tills du hittat ursprungskällan.
  • Försök alltid att ta reda på när källan först publicerades och var källans påståenden utspelar sig. Det är en stor skillnad på en händelse som ägde rum i Sverige 2017 och en som ägde rum i Storbritannien 2007. Saker kan förändras mycket över tid, och att något är på ett sätt i ett land betyder inte att det är så i ett annat.
  • Kom ihåg att Google är din bästa vän. Ser du till exempel ett Facebookinlägg som kommer med ett påstående om att ett bråk ägde rum på en fotbollsmatch i Stockholm den 18 januari kan du enkelt googla och se om en sådan match faktiskt ägde rum då.
  • Det är viktigt att alltid ta reda på vem det är som står bakom informationen. Är det ett politiskt parti, ett företag, eller en debattör? I så fall har källan förmodligen ett ofta politiskt mål den vill ha fram. Var alltid medveten om att personer med tydliga politiska agendor ofta förbiser fakta för att gynna sitt syfte.

Källa: Viralgranskaren

Lär dig mer

Skolverket och Statens mediaråd har en rad tips, guider och information om hur du handleder dina elever i informationssökning och källkritik. De har också material och övningar du kan använda i din undervisning och en utbildning.

Metros Viralgranskaren, som har instiftat Källkritikens dag den 13 mars, har tillsammans med Internetstiftelsen i Sverige gjort en användbar guide över hur du ska gå tillväga för att kontrollera information. Internetstiftelsen i Sverige har också flera kurser i ämnet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här