Lärarförbundet
Bli medlem

Juridiskt stöd om du blir utsatt för brott

Om du blir utsatt för våld, hot eller kränkningar i samband med din yrkesutövning kan du få stöd av Lärarförbundet. Dels kopplat till din arbetssituation när det precis har hänt och dels om det blir aktuellt med rättegång.

Vår hjälp för dig som har blivit utsatt för brott kallas för målsägandeservice.

Det innebär att du kan få hjälp av en jurist:

• under förundersökning

• i samband med rättegång

• gällande skadeståndsfrågor.

I vissa fall kan staten tillhandahålla ett målsägandebiträde men Lärarförbundets målsägandeservice gäller även om staten inte gör det.

Det kostar inget att ta hjälp av Lärarförbundet.

Kontakta oss om du behöver målsägandeservice.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

  • Skapad 2019-05-29
  • Uppdaterad 2020-05-18
Frågor & Svar