Lärarförbundet
Bli medlem

Juridiskt stöd

​Lärarförbundet har juridisk kompetens och erbjuder juridiskt stöd för sådant som gäller din anställning. Du som utsätts för våld, hot eller kränkningar i samband med din yrkesutövning kan också få hjälp.

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!

Juridiska frågor kring din anställning
Har du juridiska frågor kring din anställning, till exempel om fel vid utbetalning av lön, uppsägning på grund av arbetsbrist och annat? Som medlem i Lärarförbundet hjälper vi dig med dina frågor.

Våld, hot eller kränkningar
Du som har utsatts för våld, hot eller kränkningar i samband med din yrkesutövning kan få juridiskt stöd av Lärarförbundet. Förbundets målsägandeservice innebär att du som utsatts för brott kan medges rätt till målsägandebiträde. I uppdraget ingår att ge dig hjälp och stöd under förundersökning och rättegång, samt med eventuella skadeståndsfrågor.

Vägledning via telefon eller mej
Hör av dig till Lärarförbundet om du har behov av juridiskt stöd. Du som är medlem i Lärarförbundet kan få personlig vägledning och stöd via telefon eller mejl. I vissa fall bedömer vägledaren att din fråga kanske behöver utredas mer och att du behöver hjälp från en av Lärarförbundets jurister. Kontakta Lärarförbundet här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här