Lärarförbundet
Bli medlem

Johan Bäck: Vi behöver hjälpas åt för att nå framgångar

Johan Bäck ger sig ut i världen, bokstavligt talat. Under våren deltar han för Lärarförbundets räkning i Genèveskolan, tillsammans med fackligt aktiva från de andra nordiska länderna.

På Nordiska folkhögskolan i Genève träffas fackligt aktiva från hela Norden för att lära sig mer om hela världens arbetsliv. Varje år deltar en representant för Lärarförbundet och i år föll valet på Johan Bäck, grundskollärare i Sundbyberg och ordförande för Lärarförbundet i kommunen.

Vad fick dig att söka?

- De fackliga frågorna är så viktiga. Vi lever i global värld där det vi gör påverkar varandra, och för att nå framgångar måste vi hjälpas åt. Då är internationella utbyten bra.

Vad hoppas du på att få med dig genom Genèveskolan?

- Jag tycker det ska bli spännande. Både själva utbytet, diskussionerna och att få träffa engagerade människor från andra organisationer och länder. Men också rent konkret att jag ska få kompetensutveckla mig inom arbetsrätt och hur internationell arbetsrätt påverkar oss.

Vad får dig att engagera dig?

- Vi måste få tid att vara de lärare vi är och vill vara! I slutänden handlar det om elevens bästa för mig. Vi som är i utbildningsväsendet behöver ha bra villkor – det gynnar också eleverna.

Vad gör dig arg?

- När lärares kompetens inte tas tillvara! När engagerade lärare tappar sugen och modet.

Om du inte jobbar fackligt vad gör du då?

- Hittar på saker med familjen och läser mycket – nu senast blev det Anna Karenina av Leo Tolstoj.

Sagt om Johan:

”Johan är en god lyssnare som också äger förmågan att bli lyssnad på! Han är en lyhörd och ödmjuk person som i sin fackliga gärning är mycket driven i arbetsmiljöfrågor.”

Mikael Eriksson, ordförande för Lärarförbundet i Nacka

  • Skapad 2018-02-19
Frågor & Svar