Lärarförbundet
Bli medlem

Jensen Education - sammanfattning av kollektivavtalet

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samverkansråd har ett kollektivavtal med Jensen Education. Avtalet tar upp arbetstid, lön, arbetstid, försäkring och pension för lärare som är anställda av Jensen Education.

Avtalet är ett hängavtal till Friskoleavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd. Avtalet gäller i dess helhet, med följande undantag, avvikelser och tillägg.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2012 till och den 29 februari 2012 därefter följer avtalet de överenskomna avtalsperioderna och uppsägningstiderna som gäller för friskoleavtalet.

Lön

Från och med den 1 mars 2012 kommer Friskoleavtalets avtal om lön och lönebildning att gälla. För att underlätta den lokala löneöversynen har vi träffat ett avtal om lönestatistik.

Arbetstid

Jensen Education och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd har slutit ett lokalt arbetstidsavtal. Avtalet innebär en övergång till ferieanställning som kommer att ske fullt ut från och med den 1 augusti 2016.

Övergången till ferietjänst kommer emellertid införas delvis, i två steg med start från och med augusti 2015. Avtalet gäller för medarbetare med yrkesbeteckning lärare anställda inom Jensen education Collage AB.

Avtalet reglerar beräkning av ordinarie arbetstid, personliga scheman samt ersättning vid planerade aktiviteter utanför schemats ordinarie arbetstid.

Friskoleavtalets regler gäller vid ersättning för över- och mertidsarbete.

Pensions- och försäkringslösningar

Samtliga anställda enligt detta avtal, om inte särskilda skäl föreligger kommer att överföras till ITP-avtalet från och med den 1 januari 2012.

Dessutom gäller följande kollektiva försäkringslösningar som ingår i Friskoleavtalet gäller.

  • Avtalet om tjänstegruppliv, TGL
  • Trygghetsförsäkring, TFA

Omställningsavtal

Vi är överens om att arbetsgivaren förbinder sig att med utnyttjande av egna befintliga resurser och erforderliga ekonomiska garantier erbjuda medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist samt övriga som enligt SAF-PTK:s regelsystem omfattas av avtalsgarantierna, likvärdiga villkor och ersättningar med dem som gäller i omställningsavtalet SAF-PTK.

Samverkansavtal

Parterna har träffat överenskommelse om ett samverkansavtal som garanterar det fackliga inflytandet på arbetsplatsen.

  • Skapad 2013-03-04
Frågor & Svar