Lärarförbundet
Bli medlem

Jenny Barkman - ledamot i förbundsstyrelsen

Jenny Barkman.

Jenny Barkman.

​Jenny är lärare i svenska, spanska och samhällskunskap och undervisar till vardags på högstadiet. Hon är också ordförande i Lärarförbundet Trollhättan och seminarieledare för Lärares Yrkesetik.

Jenny blev ombud nästan direkt när hon fick sin första lärartjänst 1999 och tyckte att det var ett utmärkt sätt att vara delaktig och driva skolutveckling.

År 2013 tog hon steget till ett mer omfattande ledarskap då hon valdes till ordförande i sin avdelning. Jenny säger att det har vidgat hennes vyer, och att hon har fått lära sig mer om andra skolformer och om påverkansarbete.

Hon har också fått möjlighet att möta och ibland leda medlemmar och förtroendevalda i många olika forum, som t ex Lärarmötet och vara delaktig i Lärarförbundets interna organ Förbundsrådet.

– Skolan står mitt i stora utmaningar och vår profession utmanas också på flera sätt – samtidigt som vi är mitt i ett spännande skede av vår professionalisering. Jag ser utvecklingen som professionsförbund som oerhört central, och det är en fråga jag verkligen brinner för. Där ryms stora möjligheter att förbättra arbetsvillkor, lön och vår roll i samhället. Men jag går också igång på frågor om genus och makt.

– Jag har också med mig kunskaper om hot och våld, från det allra grövsta till det alltför vardagliga, som jag tror kan vara viktigt i det fokus på arbetsmiljö som kongressen så tydligt slagit fast. Jag är en målinriktad och analytiskt lagd person som gillar att diskutera, och det tror jag är en bra ingång för att vi tillsammans ska ta bra beslut och göra ett bra arbete, både inom förbundsstyrelsen och i förbundet. Jag vill träffas, lyssna och diskutera med medlemmar och förtroendevalda!

Kontakt

jenny.barkman@lararforbundet.se

  • Skapad 2018-12-05
Frågor & Svar