Lärarförbundet
Bli medlem

Jag går ett varv och frågar: ”Är allt bra?”

Lärarförbundet saknade ombud på skolan. När Reine Hermansson tackade ja till uppdraget dröjde det inte länge förrän antalet medlemmar var dubbelt så många. – Jag håller mina medlemmar uppdaterade, och det är uppskattat, berättar han.

Reine Hermansson är yrkeslärare på Fordon- och transportprogrammet inriktning Transport på Östrabo yrkesgymnasium i Uddevalla och ombud för Lärarförbundet på skolan.

Jag har varit ombud sedan 2015 när jag tog min lärarexamen. Vi saknade ombud och jag fick frågan.

De hörde av sig och frågade hur de kan gå med i Lärarförbundet, en efter en.

När Reine blev ombud fanns inte många medlemmar på skolan.

Jag började med att kolla av vilka som var medlemmar och vilka som inte var det och skickade ett mejl till alla lärare om att jag är nytt ombud för Lärarförbundet.

Reine började informera om aktuella frågor, och det var något nytt.

Efter några månader skickade jag inte längre information till de som inte var medlemmar, och det var tydligen något som många saknade! De hörde av sig och frågade hur de kan gå med i Lärarförbundet, en efter en.

10-15 nya medlemmar

Idag är alla yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet medlemmar. Lärarförbundet har på kort tid fått 10-15 nya medlemmar.

Men vad är knepen, vad gör du?

Jag lyfter fördelarna med att vara medlem, att vi blir starkare tillsammans och kan trycka på när det är något vi vill påverka.

Det där tror jag är viktigt – att engagera sig i varandra.

Att lyssna in vad medlemmarna tycker är viktigt, fullfölja och återkoppla är också Reines ledord.

Jag tar mig tid att lyssna. Går ett varv och frågar: ”Är allt bra?” Det där tror jag är viktigt – att engagera sig i varandra. Det gör också att lärare kommer till mig om det är något. De vet att om jag säger att jag ska ta reda på något så gör jag det.

Medlemsmöten om frågor som engagerar

De har också medlemsmöten på skolan i aktuella frågor. Ofta blandar Reine in lokalavdelningen för att kunna ha möten på olika teman.

Nu inför medarbetarsamtalen så hade vi möte om det. Annars har vi haft om arbetstider, ja, olika teman utifrån vad som är aktuellt. Jag ser mig som samordnare och ser till att det händer någonting.

Reine har själv gått på skolan och har 25 års erfarenhet som yrkeschaufför innan han började jobba som lärare för sju år sedan.

Nu är jag utbildad lärare, och trivs med både lärarjobbet och ombudsuppdraget!


  • Skapad 2018-05-03
  • Uppdaterad 2018-04-12
Frågor & Svar