Lärarförbundet
Bli medlem

”Jag är ofta den som frågar: Vem har bestämt det här?”

På Böleängsskolan i Umeå ska lärarnas alla arbetsuppgifter finnas i det personliga schemat. "Om bara lektionerna står med – hur ska jag då kunna hjälpa till när arbetsuppgifterna blir för många? Det ser ju hur luftigt ut som helst!" säger Katarina Lindinger, ombud.

Att det fackliga engagemanget är viktigt för Katarina Lindinger råder det ingen tvekan om – hon började vara aktiv i Lärarförbundet redan när hon studerade till grundskollärare.

Och sedan har det bara fortsatt! Att vara ombud är att ha en legitim möjlighet att kunna påverka för medlemmarnas bästa. Jag har både kollegorna och lagarna i ryggen.

Jag har både kollegorna och lagarna i ryggen.

Brinner för skolutveckling

Som lärare i årskurs fem brinner hon för skolutveckling just nu i form av ett projekt med fokus på internationellt utvecklingsarbete och utbyte med en skola i Gambia. Det är bland annat därför en av hennes hjärtefrågor är schema och planering – för hur ska det annars tid finnas för skolutveckling?

Katarina menar att lärare kan bli bättre på att sätta arbetstiden på pränt. Det handlar om att kunna visa för arbetsgivaren att schemat är fullt. Att få en grund att kunna säga: Om du lägger in den här uppgiften måste något annat plockas bort.

Vi har jobbat stenhårt på att få in alla arbetsuppgifter i schemat. Och: det ska synas när det är rast.

Om bara lektionerna står med i schemat – hur ska jag då som fackligt ombud kunna hjälpa till när arbetsuppgifterna blir för många? Det ser ju hur luftigt ut som helst! Därför har vi jobbat stenhårt på att få in alla arbetsuppgifter i schemat. Och: det ska synas när det är rast.

Arbetstiden blir synlig både för mig själv och för andra. Det blir förhoppningsvis enklare att prioritera och hitta lösningar!

Frågorna är en ständigt pågående process, även om de på skolan alltid siktar på att ha schemat för hösten klart innan vårterminen är slut.

Arbetet med lärares arbetsuppgifter och personliga scheman blir aldrig riktigt klart – nya arbetsuppgifter kommer till, någon slutar, arbetsuppgifter måste omfördelas och så vidare.

Påverkar som ombud

Katarina rekommenderar ombudsuppdraget till andra och hon menar att det handlar om påverkan och förändring på flera plan:

Du får möjlighet att utveckla skolan som arbetsplats. Dessutom utvecklas du själv som person – via utbildning och nya kunskaper genom Lärarförbundet. Jag får också möjlighet att påverka kommunpolitikerna. Titt som tätt har jag politiker som skuggar mig och lär sig mer om vad vi lärare efterlyser.

En fråga medlemmarna ofta tar upp är hur arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden.

Och det är inte ont om samtalsämnen att lyfta med politikerna. En fråga medlemmarna ofta tar upp är hur arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden.

De senaste 6-8 åren har det lagts på hur mycket som helst! Ökad dokumentation, betyg i år 6, arbetet med de nationella proven, bedömningsstöden på lågstadiet, allt tätare föräldrakontakter och så vidare, säger Katarina Lindinger.

Hon tycker att det känns viktigt att kunna göra något för andra och menar att hon gör skillnad i sin roll som ombud.

Vid ”nya påbud” är jag ofta den som frågar: Vem har bestämt det här? Förändringar ska samverkas, och ibland finns flera sätt att tolka ett beslut på, så det är viktigt att inte bara acceptera.

"Katarina har en gedigen kompetens och kunskap samt lång erfarenhet av läraryrket. Hon är engagerad och arbetar mycket för att allt arbete, även det dolda, ska lyftas och synas i våra personliga scheman."

Rebecka Falestål, Lärare 1-6 och fritidspedagog

  • Skapad 2017-10-18
Frågor & Svar