Lärarförbundet
Bli medlem

Ja till nytt fackförbund för alla Sveriges lärare

Lärarförbundets extra kongress har idag sagt ja till förslaget om att gå vidare med planerna för att skapa en helt ny facklig organisering som samlar hela Sveriges lärarkår. För alla behöriga lärare från förskola till högskola.

– I 32 år har den svenska lärarkåren varit splittrad. Sveriges lärare ska inte behöva vänta längre på en stark facklig organisation som kan driva läraryrkets förutsättningar och utveckling framåt. Tillsammans ska vi arbeta för minskad arbetsbelastning, högre löner och ett statligt huvudansvar för skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Förslaget som antogs på kongressen är resultatet av en gemensam utvärdering som genomfördes tillsammans med Lärarnas Riksförbund och som visade att splittringen mellan förbunden försvagat lärarkåren och gjort att arbetsgivare och politiker kunnat spelat ut förbunden mot varandra, samtidigt som medlemsavgifterna har varit onödigt höga.

– Lärarnas Riksförbund har beslutat att själva utreda sin framtida organisering, men de är välkomna att återansluta till lärarkårens gemensamma arbete när deras egen utredning är klar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utvärderingen och samarbetssamtalen mellan de två lärarfacken har pågått under ett och ett halvt års tid i en gedigen process med stöd av externa utredare. Beskedet i dag från Lärarförbundets kongress, om att helt ställa sig bakom förslaget, innebär att arbetet med att förändra den nuvarande organisationen startar omedelbart.

– Nu siktar vi mot framtiden och bygger en ny organisation som ska vara attraktiv för alla behöriga lärare. Jag är glad och stolt över att styrelsen har fått det här kraftfulla uppdraget av kongressen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs hela utvärderingen som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tillsammans genomfört under 2019-20 här.

Läs mer på kongresswebben.

  • Skapad 2020-09-09
Frågor & Svar