Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Debatt: Investera i förväg - reparera inte i efterhand

-Lärare vittnar om svårigheterna att få vikarier och hur arbetsbördan ökar i takt med att antalet behöriga kollegor minskar, skriver Johanna Jaara Åstrand i Dalarnas Tidningar i samband med Centerpartiets stämma.

-Lärare vittnar om svårigheterna att få vikarier och hur arbetsbördan ökar i takt med att antalet behöriga kollegor minskar, skriver Johanna Jaara Åstrand i Dalarnas Tidningar i samband med Centerpartiets stämma.

Inför Centerpartiets stämma i Falun skriver Johanna Jaara Åstrand en debattartikel i Dalarnas tidningar. Centerpartiet har gått från en undanskymd roll till att vilja ta ett större grepp om utbildningspolitiken, vilket är helt rätt väg att gå.

I dagarna samlas Centerpartiet till stämma i Falun. Centerpartiet har den senaste tiden gått från en undanskymd roll i skolfrågorna till att vilja ta ett större grepp om utbildningspolitiken. Det är viktigt och helt rätt väg att gå. En välmående och välfungerande skola är en förutsättning för att lösa både näringslivs-, miljö-, och integrationsfrågor.

Lärarbristen är här på allvar

Vid höstterminens start blev det tydligt att lärarbristen är här på allvar. Många skolledare fick i år avbryta sin semester för att hitta lärare till de lediga vakanserna. Lärare vittnar om svårigheterna att få vikarier och hur arbetsbördan ökar i takt med att antalet behöriga kollegor minskar. Legitimationsreformen har nu trätt i kraft fullt ut och endast legitimerade lärare får ansvara för undervisningen och sätta betyg. Det är bra men det innebär att lärarbristen blir extra tydlig och kännbar.

Hög tid för insatser till behörighetskomplettering

75 procent av de centerpartistiskt styrda kommunerna har högre andel grundskollärare med en pedagogisk högskoleexamen jämfört med rikssnittet. Hur många av dessa lärare som är behöriga i rätt ämne och kan få sin legitimation återstår att se. Just nu finns ca 7000 ansökningar i kö hos Skolverket. Nu är det därför hög tid för de styrande politikerna att se över och sätta in de viktiga insatserna för behörighetskomplettering som vi så länge efterfrågat.

De barn som föds i år riskerar att börja skolan när lärarbristen är ännu större än idag. SCB beräknar att det inom tio år kommer saknas 65 000 lärare. Politikerna sitter på lösningen och det är ute i kommunerna som det tyngsta jobbet måste göras.

Viktigt att vara en attraktiv lärararbetsgivare

Den viktigaste åtgärden för att lösa lärarbristen är att höja läraryrkets status. Det gör man främst genom högre lärarlöner och lägre arbetsbelastning. Att politiker hittills inte gjort tillräckligt är både anledningen till att så många unga väljer bort utbildningen till förmån för andra, bättre betalda karriärval och till att nuvarande lärare lämnar yrket. 7 av 10 (c)-kommuner har lägre medellön för en grundskollärare än rikssnittet. Så tar man inte ansvar för den enorma samhällsutmaningen som lärarbrist medför och så blir man inte en attraktiv lärararbetsgivare.

Jag hoppas att alla stämmoombud funderar ordentligt på hur vi skapar ett bättre Sverige. För det är långt mer effektivt att investera i förväg än att reparera i efterhand. Skickliga och välutbildade lärare och skolledare med goda förutsättningar är nyckeln till en bättre kunskapsutveckling. Nu måste du som politiker se till att dessa förutsättningar finns på plats.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande Lärarförbundet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här