Lärarförbundet
Bli medlem

Introduktionsperiod för lärare

Du som är ny lärare har rätt till en introduktionsperiod med en mentor och en plan. Arbetsgivaren ansvarar för du får genomföra perioden i början av din anställning.

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår, eller motsvarande på heltid, och den får genomföras under en eller flera anställningar. Om du inte har en tjänst på heltid eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionsperioden ska detta kompenseras genom att du istället genomför den under en längre period.

Rätt till mentor

Under introduktionsperioden har du rätt till en mentor som ska stödja dig i din professionella utveckling. Mentorn ska vara legitimerad, ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare och så långt det är möjligt ha samma behörighet som du. Det är också önskvärt att mentorn genomgått en mentorsutbildning.

Det här stödet ska du få

Du som är ny lärare ska under introduktionsperioden få stöd i att med olika metoder planera och genomföra undervisning, utvecklingssamtal, bedömning och dokumentation. Det är även viktigt att träna förmågan att leda, bemöta elever och samverka med andra, t.ex. föräldrar, i rollen som lärare.

Om introduktionsperioden på Skolverkets webbplats

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här