Lärarförbundet
Bli medlem

Introduktionsperiod för förskollärare

Du som är ny förskollärare har, precis som andra nya lärare, rätt att få göra en introduktionsperiod med en mentor och en plan. Arbetsgivaren ansvarar för du får genomföra introduktionsperioden i början av din anställning.

Du kan ansöka direkt om förskollärarlegitimation så snart du har ett examensbevis. Tidigare var man tvungen att gå klart introduktionsåret innan man kunde ansöka om legitimation, men reglerna ändrades 2014.

Minst ett läsår

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid och den får genomföras under en eller flera anställningar. Om du inte har en tjänst på heltid eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionsperioden ska detta kompenseras genom att du istället genomför den under en längre period.

Rätt till mentor

Under introduktionsperioden har du rätt till en mentor som ska stödja dig i din professionella utveckling. Mentorn ska vara legitimerad, ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare och så långt det är möjligt ha samma behörighet som du.

Det här stödet ska du få

Du som är ny förskollärare ska under introduktionsperioden få stöd i att planera och genomföra pedagogiskt arbete för barn i förskolans alla åldersgrupper och hålla utvecklingssamtal. Fokus ligger även på att träna förskollärarens ledarskap och bemötande av barn, samt samverkan med kollegor och vårdnadshavare.

Om introduktionsperioden på Skolverkets webbplats

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här