Lärarförbundet
Bli medlem

Internationellt samarbete

Internationellt fackligt samarbete och påverkansarbete har bedrivits på global, europeisk och nordisk nivå.

Lärarförbundet stödjer jämställdhet i sitt internationella arbete. Ett exempel är samarbetet med kvinnonätverket i Latinamerika. En delegation därifrån besökte Lärarförbundet i april 2016. De mötte ledamöter i förbundsstyrelsen samt medlemmar i lokalavdelningar och besökte arbetsplatser från förskola till universitet. Temat för besöket var jämställdhet i fackföreningsrörelser, utbildningspolitik och skolan i Latinamerika och Sverige.

Stort genomslag för världslärardagen.

Global Action Week fokuserade på Mål 4 om utbildning i Agenda 2030. Världslärardagen firades tillsammans med Skolans dag under temat ”Att vara lärare är att vara del av något större.” Aktiviteterna fick stort genomslag, både i avdelningarnas arbete och i sociala medier.

Under 2016 inleddes arbete med en modul kring det internationella arbetet för styrelseutbildningen, samt en medlemsutbildning för arbetsplatser och avdelningar kring värdegrundsfr.gor med globala perspektiv. Lärarförbundet delade också ut stipendier för medlemmars fackliga studier utomlands.

Ett axplock av Lärarförbundets aktiviteter under året:

  • En internationell konferens tillsammans med Education International kring erfarenheter, utmaningar och riktlinjer som krävs för att säkra flyktingbarns tillgång till kvalitativ utbildning.
  • ETUCEs kongress där resolutioner antogs om bland annat skolpersonals roll för kvalitativ utbildning, flyktingbarns rättigheter till utbildning, mot privatisering och kommersialisering av utbildning, samt solidaritet med Turkiets lärare.
  • Konsultationsprocesser och remissförfarande runt regeringens biståndspolitiska ramverk då Lärarförbundet bidragit till att stärka utbildningsbiståndets plats i ramverket.
  • Konsultationer med Utbildningsdepartementet och UD/Sida om Agenda 2030.
  • En delegation från förbundsstyrelsen besökte Lärarförbundets partnerorganisationer i Colombia och på Filippinerna.Textbearbetning: Maria Rodikova/Proidea


Åter till Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

  • Skapad 2017-06-29
Frågor & Svar