Lärarförbundet
Bli medlem

Internationellt arbete

Lärarförbundets uppgift är att göra skillnad för lärare i Sverige och i världen. Därför samarbetar vi med fackliga organisationer och aktörer - såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Tre fokusområden
För att uppnå övergripande mål i stadgar och program har vi i Lärarförbundets internationella arbete valt att fokusera på de tre prioriterade områdena: påverkansarbete, medlemsengagemang och utvecklingsarbete. Vi erbjuder också studiecirkeln Vär(l)degrunden om värdegrundsfrågor med internationellt perspektiv.

Påverkansarbete
I Lärarförbundets politiska program står: ”Allas rätt till utbildning av god kvalitet är ett övergripande mål och vårt utbildningsengagemang stannar inte vid Sveriges gränser.”

Lärarförbundets uppgift är att göra skillnad för lärare både i Sverige och i världen. För att uppnå det utvecklar vi samarbetet med andra fackliga organisationer och bygger allianser med relevanta samarbetspartner såväl lokalt, nationellt, nordiskt, europeiskt och globalt. Vi arbetar för att säkra lärarperspektivet och bevakar internationella perspektiv i arbetet med att påverka skol- och biståndspolitik.

Medlemsengagemang
En viktig del av det internationella arbetet som vi vill utveckla är medlemmars engagemang och bidra till att Lärarförbundet blir en attraktiv, rekryterande organisation. Ett sätt att engagera sig är att söka de stipendier för fackliga studier som delas ut två gånger per år. Det kan även lärarstuderande medlemmar göra.

internationella bloggen publiceras nyheter och intervjuer från arbetet ute i världen. På webben uppdateras fortlöpande information om våra två stora kampanjer:

Utvecklingssamarbete
Lärarförbundet samarbetar med världsfacket Education International och lärarorganisationer runt om i världen med fokus på organisationsutveckling. Vi använder medlemsavgifter avsatta för internationellt samarbete och söker också Sida-medel via Union to Union för att finansiera verksamheten.

Målet är att bidra till att stärka lärarprofessionen genom att medverka till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara lärarorganisationer som på ett effektivt sätt försvarar och främjar medlemmars intressen och bidrar till att uppnå utbildning av god kvalitet för alla.

Världegrundsfrågor med internationellt perspektiv
Lärarförbundet erbjuder sedan 2018 en studiecirkel om värdegrundsfrågor med internationellt perspektiv: Världegrunden. Här ges inspiration till samtal om- och engagemang kring värdegrundsfrågor och materialet kan användas på arbetsplatser, i avdelningar, nätverk med mera. Läs mer om studiecirkel Världegrunden.
Gå med idag
– 6 månader gratis!

  • Skapad 2019-05-29
  • Uppdaterad 2020-05-18
Frågor & Svar